Ajankohtaista

17.05.2018

POPmaakunnan johtoryhmä ja poliittinen seurantaryhmä starttasivat strategiatyön ja hyväksyivät poliittisen päätöksenteon organisaatiorakenteen

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmän ja poliittinen seurantaryhmä kokoontuivat 17.5.

Katsaus kasvupalvelu-uudistukseen

Maakuntauudistuksen myötä maakuntien liittojen tehtävät, pääosa ELY-keskusten tehtävistä sekä TE-palvelun tehtävät siirtyvät vuoden 2020 alusta uusien maakuntien järjestämisvastuulle. ELY-keskusten ja TE-toimistojen yritys- ja työllisyyspalvelut yhdistetään ja uudistetaan kasvupalveluiksi. Kasvupalvelu-uudistus kokoaa yhteen työnhakijoiden, työnantajien ja yritysten palvelut. Työ- ja elinkeinoministeriön alueet ja kasvupalvelut -osaston päällikkö Marja-Riitta Pihlman antoi tilannekatsauksen Kasvupalvelu-uudistukseen.

Petri Keränen, POPmaakunnan valmistelun työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus -työryhmän puheenjohtaja, avasi uudistuksen tilannetta maakunnan alueella. Nyt selvitetään muun muassa sote- ja kasvupalveluiden yhteistyötä, aluekehittämisen ohjelmaa ja rahoitusta sekä kuntien ja maakuntien tehtävien liittymäpintoja ja valmistellaan alueen kasvupalvelut-pilotteja.

POPmaakunnan valmistelun ajankohtaiskatsaus

Valinnanvapauspilottien valtakunnallista rahoitusta ei saatu Pohjois-Pohjanmaalle. Toinen hakukierros järjestetään elokuussa, jolloin maakunta on uudelleen mukana hakijana.
Maakunnassa on kierretty eri kokoonpanoilla keskustelemassa ajankohtaisista asioista. Kierroksen kokonaispalaute on ollut hyvä ja asioita viedään eteenpäin yhteistyöllä.
Maakuntien tilakeskus on toimittanut maakunnille alustavat tilavuokrat vuodesta 2020 alkaen. Raportin mukaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnan tilojen alustavat vuokrakustannukset vuonna 2020 ovat 139,5M€

 

Konsernirakenteen ensimmäinen vaihe hyväksytty

Johtoryhmä ja poliittinen seurantaryhmä hyväksyivät jatkovalmistelun pohjaksi ehdotuksen poliittisesta päätöksenteon rakenteesta, POPmallin. Mallissa tulee hallituksen ja maakuntavaltuuston lisäksi valiokuntia ja lautakuntia. Valiokuntia ovat tulevaisuusvaliokunta, talousvaliokunta ja turvallisuusvaliokunta. Lautakuntia ovat hyvinvointilautakunta, elinvoimalautakunta ja ympäristö- ja liikennelautakunta. Kokouksessa lisättiin tulevaisuusvaliokunnan tehtäviin hyvinvoinnin- ja terveyden edistäminen, hyte. Näiden lisäksi POPmallissa toimivat muun muassa vaikuttamistoimielimet, maakunnan ja kuntien välinen yhteistoimintaelin, ylimaakunnallinen yhteistoiminta ja liikelaitos johtokunta. Liikelaitosten lukumäärä ei ole päätetty.

Strategiatyölle lähtölaukaus

Maakunnan strategiatyö startattiin. Maakuntastrategia on keskeisin uuden maakunnan maakuntavaltuuston ohjausväline. Maakuntavaltuusto päättää maakuntastrategiassa maakunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Tarkoituksena on varmistaa maakunnan toiminnan ohjaamista kokonaisuutena sekä maakunnan strategisen suunnittelun ja taloussuunnittelun liittämistä tarkoituksenmukaisella tavalla toisiinsa. Prosessi on aikataulutettu niin, että uusi maakuntavaltuusto pystyy osallistumaan sen käsittelyyn ja tekemään sitä koskevat päätökset toukokuussa 2019. Kokouksessa käytiin lähetekeskustelu strategiatyölle. Työstämistä jatketaan myöhemmissä palavereissa.

Lisätietoja:

Poliittisen seurantaryhmän ja laajan seurantaryhmän puheenjohtaja Kyösti Oikarinen, p 0500 681 089
Johtoryhmän puheenjohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152
POPmaakunnan muutosjohtaja Marjukka Manninen, p.  050 390 0066