Ajankohtaista

15.06.2018

Konsernisuunnittelu etenee ja pohjoista yhteistyötä jatketaan suunnittelulla

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan valmistelun poliittinen seurantaryhmä kokoontui 14.6. Seurantaryhmä linjaa uudistuksen valmistelua. Valmistelua linjaavat myös johtoryhmä ja poliittinen seurantaryhmä.

Ajankohtaista – Marjukka Manninen

Maakunnan strategiatyö on avattu arvokeskustelun osalta. Kaikkien toivotaan osallistuvan verkkosivuilla www.popmaakunta.fi/strategiatyo

POPmaakunnan valmistelutiimi on järjestänyt henkilökunnalle Skype-tilaisuuksia, joista viimeisin oli 11.6. Henkilöstölle lähetetään myös säännöllisesti infokirjeitä.

Jokaisella organisaatioilla on vastuu omasta henkilöstöviestinnästään. Valmistelussa tehdään tukimateriaalia, jota organisaatioiden toivotaan hyödyntävän.

Maakunnan talousarvion simuloinnit ovat käynnistyneet kansallisesti. Tavoitteena saada marraskuuhun mennessä tehtyä koetalousarviot vuodelle 2020.

 

Valtionvarainministeriö on vahvistanut valmistelun rahoituksen jatkumisen kuluvan vuoden loppuun saakka. Uudistuksen etenemisen aikatauluista ei ole varmuutta. Kun lait saadaan vahvistettua, noin 4-6kk kuluttu voidaan järjestää maakuntavaalit. Vaalien ajankohta vaikuttaa maakuntavaltuuston aloittamiseen ja näin ollen myös maakunnan toiminnan alkamiseen.

 

Konsernisuunnittelu etenee

Poliittinen organisoituminen, POPmalli, on linjattu aiemmin ja nyt suunnittelu on kohdistunut konserniorganisaatioon. Seurantaryhmälle esiteltiin kaksi erilaista järjestämisorganisaation mallia.

Vaihtoehdon 1 mukaan järjestämisorganisaation muodostaa kaksi toimialaa: sote-järjestämistoiminnot/pelastustoimi ja elinvoimatoiminnot.

Vaihtoehdossa 2 on kolme toimialaa: sote-järjestämistoiminnot/pelastustoimi, elinvoimatoiminnot ja liikenne- ja ympäristötoiminnat.

Molemmissa malleissa on poikkihallinnolliset toiminnot strategiayksikkö ja konsernipalvelut, johon kuuluvat mm. hallintopalvelut, viestintä, talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, hankinnat ja tilapalvelut.

Poliittinen seurantaryhmä linjasi valmistelun etenemisen vaihtoehdon 1 pohjalta.

Sote-järjestämisen organisoitumisessa on ollut useita vaihtoehtoja, joista vahvimmilla on niin sanottu hybridimalli. Mallissa on neljä vastuualuetta ja lisäksi poikkihallinnollisia vastuukokonaisuuksia.

Poliittinen seurantaryhmä linjasi valmistelun etenemisen hybridimallia kehittämällä.

Liikelaitosten suunnittelun perusperiaate on, että kaikki missä asiakas asioi, menee liikelaitokseen. Liikelaitosten määrää on pohdittu eri näkökulmista. Tässä vaiheessa valmistelussa on ollut kolme mallia; 1, 2, ja 3 liikelaitoksen malli.

Poliittinen seurantaryhmä linjasi valmistelun etenemisessä 2 tai 3 liikelaitoksen mallilla.

Suoran valinnan palvelujen eli sote-keskusten ja hammashoitoloiden organisoituminen tarkastellaan myöhemmin. Pohdinnassa on muodostavatko kokonaisuudet oman liikelaitoksen. Myös mahdollinen yhtiöittäminen tarkastellaan myöhemmin.

Pohjoinen yhteistyö

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvien maakuntien (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa ja Lappi) on tulevan järjestämislain mukaan tehtävä yhteistyösopimus, jonka tarkoituksena on turvata alueelle tarkoituksenmukainen palvelurakenne, joka vastaa asukkaiden palvelutarpeeseen. Yhteistyösopimuksella sovitaan palveluiden tuottamisen tavat niin, että maakuntarajat eivät luo esteitä järkevälle palveluiden käytölle.

Pohjois-Suomen neuvottelukunta on toukokuussa tehnyt kannanoton ylimaakunnallisesta yhteisestä selvityksestä sote järjestämisen, suoran valinnan palveluiden sekä asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin palveluiden osalta.

Poliittinen seurantaryhmä esittää, että lakisääteinen yhteistyösopimuksen valmistelu aloitetaan Pohjois-Pohjanmaan valmistelun koordinoimana.

Seurantaryhmä linjasi myös, että maakuntien valmisteluorganisaatioiden toimesta valmistellaan suunnitelma Pohjoisen yhteistyöalueen yhteisen selvityksen totetuttamisesta Pohjois-Pohjanmaan maakuntavalmistelun johdolla. Suunnitelma tehdään syyskuun 2018 loppuun mennessä.