Ajankohtaista

20.06.2018

Johtoryhmän kokoustiedote 19.6.2018

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä kokoontui kevään viimeiseen kokoukseen tiistaina 19. kesäkuuta.

Kokouksen aluksi muutosjohtaja Marjukka Manninen ja sote-vastuuvalmistelija Sirkku Pikkujämsä kertoivat ajankohtaista valmistelun tilanteesta. Maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntö on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä ja perustuslakivaliokunta antoi siitä lausuntonsa 1.6.2018. Hallitus on tarkentanut lausunnon pohjalta uudistuksen etenemistä ja laatinut vastineen, joka on luovutettu sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Vastineen mukaan valinnanvapauden piiriin kuuluvat sosiaali- ja terveyskeskukset aloittaisivat toimintansa maakunnissa 1.1.2022. Maakunta voisi kuitenkin aloittaa sote-keskusten toiminnan jo vuonna 2020, jos se täyttää tarvittavat kriteerit. Johtoryhmän keskustelussa nousi esiin, että uudistuksen kokonaisaikatauluun ja esimerkiksi maakuntavaalien ajankohtaan toivotaan tarkennusta, ennen kuin aikataulusta linjataan maakunnallisesti.

Lisäksi ajankohtaiskatsauksen yhteydessä käsiteltiin muun muassa maakunnan strategiatyötä ja parhaillaan käynnissä olevaa arvokeskustelua, valmisteluajan viestintää ja maakunnan rahoitusta. Arvokeskusteluun voi osallistua osoitteessa www.popmaakunta.fi/strategiatyo. Sote-valmistelussa aluesimuloinnista on saatu alueilta hyviä kokemuksia, aluetyöryhmien väliraportit valmistunevat syyskuussa.

 

Konsernirakenteen suunnittelu etenee

Johtoryhmä käsitteli maakunnan liikelaitosrakenteeseen ja maakuntavirastoon liittyvää valmistelua. Käsittelyssä oli kaksi erilaista mallia järjestämisorganisaatiosta. Vaihtoehdon 1 mukaan järjestämisorganisaation muodostaa kaksi toimialaa: sote-järjestämistoiminnot/pelastustoimi ja elinvoimatoiminnot. Vaihtoehdossa 2 on kolme toimialaa: sote-järjestämistoiminnot/pelastustoimi, elinvoimatoiminnot ja liikenne- ja ympäristötoiminnat. Molemmissa malleissa on poikkihallinnolliset toiminnot strategiayksikkö ja konsernipalvelut, johon kuuluvat mm. hallintopalvelut, viestintä, talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, hankinnat ja tilapalvelut.

Sote-järjestämistoimintojen osalta valmistelussa on ollut useita vaihtoehtoja. Vahvimmilla on malli, jossa on neljä vastuualuetta ja lisäksi poikkihallinnollisia vastuukokonaisuuksia. Johtoryhmä piti mallia hyvänä pohjana jatkotyöstämiselle.

Liikelaitosten määrää on valmistelussa pohdittu eri näkökulmista, ja jatkoon on valittu yhden, kahden tai kolmen liikelaitoksen malli. Johtoryhmä suhtautui myönteisesti valmistelun etenemiseen kahden tai kolmen liikelaitoksen mallilla ja linjasi, että valmistelua jatketaan esitysten mukaisesti.

Konsernirakennetyön materiaalit löytyvät valmistelun internetsivuilta:

https://www.popmaakunta.fi/mista_on_kysymys/maakunta-_ja_sote-uudistus/popmaakunnan_konsernirakenne


Yhteistyösopimuksen valmistelu aloitetaan

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvien maakuntien on tulevan järjestämislain mukaan tehtävä yhteistyösopimus, jonka tarkoituksena on turvata alueelle tarkoituksenmukainen palvelurakenne, joka vastaa asukkaiden palvelutarpeeseen. Yhteistyösopimuksella sovitaan palvelujen tuottamisen tavat niin, että maakuntarajat eivät luo esteitä järkevälle palvelujen käytölle. Pohjois-Suomen neuvottelukunta on tehnyt toukokuussa kannanoton ylimaakunnallisesta, yhteisestä selvityksestä sote-järjestämisen, suoran valinnan palvelujen sekä asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin palvelujen osalta.

Johtoryhmä linjasi, että Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluorganisaatio käynnistää yhteistyösopimuksen valmistelun yhdessä muiden yhteistyöalueen maakuntien kanssa ja ottaa valmistelusta koordinaatiovastuun sote-järjestämislain hengen mukaisesti.  Lisäksi johtoryhmä päätti, että yhteistyöalueen maakunnat valmistelevat Pohjois-Pohjanmaan maakuntavalmistelun johdolla suunnitelman yhteistyöalueen yhteisen selvityksen toteuttamisesta.

Tukipalveluiden kuntakierrokselta tietoa valmistelun tueksi

Valmistelussa on kuluneen kevään aikana toteutettu kuntiin ja muihin maakuntaan toimintoja luovuttaviin organisaatioihin maakuntakierros, jonka tavoitteena on ollut kartoittaa organisaatioiden maakuntavalmiutta erityisesti tukipalvelujen osalta. Projektipäällikkö Kimmo Hinno esitteli johtoryhmälle kierroksen antia. Kierroksen aikana on saatu hyvin tietoa muun muassa maakuntaan siirtyvän henkilöstön määristä, ateria- ja puhtauspalvelujen tilanteesta sekä tila- ja kiinteistöasioista.

Johtoryhmän seuraava kokous järjestetään 9.8.2018.

 

Lisätiedot:

Johtoryhmän puheenjohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152
POPmaakunnan muutosjohtaja Marjukka Manninen, p.  050 390 0066