Ajankohtaista

09.08.2018

Digitukea Pohjois-Pohjanmaan asukkaille

Kun julkiset palvelut digitalisoituvat, monet kansalaiset ovat uuden oppimisen edessä. Digisyrjäytymistä voidaan ehkäistä digituella. Pohjois-Pohjanmaalle kootaan maakunnan kattava digituen verkosto.

Digituki auttaa alkuun

Yhteiskunnan ja palvelujen digitalisoituessa on tärkeää, että kaikille taataan mahdollisuus hyödyntää digitaalisia palveluja. Digitukea tarjoavat monet kunnat, asiointipisteet, yhdistykset ja kirjastot. Digituki auttaa, jos ei osaa käyttää älypuhelinta, tietokonetta tai tablettia, tai jos tarvitsee apua esimerkiksi digipalvelujen käytössä ja sovellusten asentamisessa. Enemmissä määrin palvelut muuttuvat henkilökohtaisesta palvelusta sähköisiksi, joten niiden hyödyntäminen edellyttää asukkaiden taitojen kehittämistä ja yksilöllistä ohjausta.

Pohjois-Pohjanmaalla kootaan yhteen digituen verkosto koko maakunnan alueelta. Toimintaa koordinoi Pohjois-Pohjanmaan digitukipilotti POUTA, POPmaakunta: Arjessa pärjääminen digituen turvin. Tukitoiminnan avulla parannetaan asukkaiden digitaitoja, edistetään sähköisten palveluiden tunnettavuutta ja lisätään ymmärrystä alueen digituen tarpeesta. Tavoitteena on koota yhteen aktiivinen digitukiverkosto, joka kattaa koko maakunnan hyödyntäen nykyisiä palvelupisteitä, sähköisiä tukipalveluja ja aktiivisia kansalaisia. Keskeisiä toimijoita ovat muun muassa alueen kunnat, erilaiset asiakas- ja yhteispalvelupisteet, kirjastot, TE-toimisto, KELA, järjestöt, opetus- ja tutkimuslaitokset ja mahdollisuuksien mukaan yksityiset toimijat (pankit, kaupalliset toimijat) - eli paikat, joissa asukkaat asioivat. Kokonaisuus koostetaan maakunnalliseksi toimintasuunnitelmaksi, joka konkretisoi digitukiverkoston kehittämisen ja toiminnan (2018-2020).

Digituen kehittäminen aloitetaan valtakunnallisesti viidellä pilotilla, jotka ovat Lapin sairaanhoitopiiri sekä maakuntien liitot Pohjois-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala ja Uusimaa. Alueelliset pilotit ovat osa valtakunnallisen digituen toimintamallin kehittämistä. Pilottien ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö ja Väestörekisterikeskus. Toiminnan rahoittaa valtiovarainministeriö. Pohjois-Pohjanmaalla hankkeen isäntäorganisaationa toimii Pohjois-Pohjanmaan liitto.