Ajankohtaista

17.08.2018

Hallituksen vastine: Maakuntavaalit yhdessä europarlamenttivaalien kanssa

Hallituksen vastine maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantulon siirtymisen aiheuttamista muutoksista toimitettiin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Vastinetta käsitellään sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouksessa maanantaina 20.8.2018.

Muutosehdotukset pääosin teknisiä
Maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantulon siirtyminen vuoden 2021 alkuun aiheuttaa pääosin teknisiä vuosilukumuutoksia maakuntien perustamista ja sote-uudistusta sekä asiakkaiden valinnanvapautta ja palvelutuottajia koskeviin hallituksen esityksiin.

Maakuntavaalit toimitettaisiin yhdessä europarlamenttivaalien kanssa
Lainsäädännön voimaantulon siirtyminen vaikuttaa erityisesti maakuntavaalien ajankohtaan. Vastineessa ehdotetaan, että ensimmäiset maakuntavaalit toimitettaisiin samanaikaisesti europarlamenttivaalien kanssa sunnuntaina 26.5.2019. Tämä kuitenkin edellyttää, että lainsäädäntö tulee voimaan noin puoli vuotta tätä ennen. Maakuntavaltuustojen toimikausi alkaisi elokuussa 2019.

- Aikataulujen muutos on myös mahdollisuus. Valmistelussa ei ole varaa alasajoon tai rinnakkaisiin irtiottoihin. Lisävuosi aiheuttaa kuitenkin myös sen, että organisaatioiden on tehtävä kehittämistyötä ja vietävä asioita eteenpäin. Muistetaan kuitenkin yhteinen maali, jotta asiat eivät mutkistu maakuntien toiminnan alkaessa, toteaa Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja Marjukka Manninen.

Valinnanvapaus laajenee hallitusti – alueellisten pilottien aikataulut siirtyvät
Hallitus haluaa varmistaa, että maakunta- ja sote-uudistus voidaan toteuttaa hallitusti jokaisessa maakunnassa. Tämän vuoksi sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauden toimeenpanoa vaiheistetaan ja siihen varataan riittävästi aikaa.

Suunhoidossa valinnanvapaus tulisi voimaan 1.1.2023 alkaen. Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti otettaisiin käyttöön koko Suomessa 1.1.2022.

Valinnanvapauden alueellisella pilotoinnilla halutaan taata sujuva siirtymä uuteen valinnanvapausmalliin ja tarvittaessa täsmentää mallin yksityiskohtia. Valinnanvapauslakiin on tarkoitus lisätä pykälä, jossa säädettäisiin pilottialueiden valintakriteerit.

Hallitus ehdottaa vastineessaan eduskunnalle, että sote-uudistuksen siirryttyä vuodella eteenpäin myös valinnanvapauspilottien aikataulut siirtyvät.

Sote-keskukset aloittaisivat kaikissa maakunnissa viimeistään 1.1.2023. Sote-keskuksia pilotoitaisiin vuosina 2019–2021. Pilotit päättyisivät viimeistään 30.6.2021 eli kestäisivät puoli vuotta pidempään, kuin 18.6. vastineessa esitettiin.

Maakunnan olisi mahdollista hakea lupaa sote-keskusten toiminnan aikaisemmalle aloittamiselle. Tällöin pilotin päätyttyä voitaisiin siirtyä suoraan aikaistettuun toimintaan vuonna 2021.

Suunhoidon yksiköt aloittaisivat 1.1.2023. Suunhoidon yksiköiden toimintaa pilotoitaisiin vuosina 2019–2022. Pilotit kestäisivät vuoden pidempään, kuin 18.6. annetussa vastineessa esitettiin.

Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti olisi otettava käyttöön kaikissa maakunnissa 1.1.2022. Asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia pilotoitaisiin vuosina 2019–2021. Pilotit kestäisivät vuoden pidempään, kuin 18.6. annetussa vastineessa esitettiin.

Uuden pilottihaun toteutuksesta ja aikataulusta sovitaan, kun eduskunta on päättänyt maakunta- ja sote-uudistuksen lakipaketista. Valinnanvapauspilottien toteuttamiseen on tarkoitus myöntää 200 miljoonaa euroa. Pilotoinnin tavoitteena on, että siinä olisi mukana mahdollisimman laajasti kuntia ja kuntayhtymiä kaikista maakunnista.

- POPmaakunta on mukana asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin pilotoinnin hakukierroksella, Manninen kertoo.