Ajankohtaista

24.08.2018

Johtoryhmä: Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua jatketaan yhteistyöllä kohti yhteisiä tavoitteita

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua linjaava johtoryhmä kokoontui kesälomien jälkeen ensimmäiseen kokoukseensa. Esityslista liitteineen on luettavissa verkkosivuilla.

Johtoryhmä linjasi, että Pohjois-Pohjanmaalla jatketaan edelleen yhtä yhtenäistä valmistelua, jossa organisaatiot ovat tiiviisti mukana. Aikataulun muututtua työsuunnitelmat ja valmistelun painopisteet ovat päivitetty.

Valtakunnallinen ja paikallinen valmistelu etenevät

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on kokoontunut tällä viikolla, ja oletettavasti syyskuun aikana lakipaketti siirtyy perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Marras-joulukuussa lakipaketti olisi eduskunnan käsittelyssä, ja maakuntavaalit olisivat yhdessä europarlamenttivaalien kanssa toukokuussa 2019. Maakuntavaltuustot aloittaisivat toiminnan elokuussa 2019. Järjestämisvastuu ja varsinainen maakunnan toiminta alkaisi 1.1.2021.

 

Uudistuksen voimaantulon siirtyi vuodella ja eduskunnan päätöksiä odotellaan vielä muutama kuukausi, joten organisaatioiden kehittämistoimien ja projektien tulee mennä eteenpäin. Kehittämistoimintaa tehdään maakunnan uudistuksen linjausten ja tavoitteiden mukaisesti. Yhteinen kehittämistyö on mahdollistanut myös henkilöresurssien käytön sopimisesta organisaatioiden välillä. Lakien hyväksymisen jälkeen kaikkien vastuuvalmistelijoiden työpanos maakuntauudistukselle tulee olla 100%.

Popmaakunnan valmistelu etenee uuden aikataulun ja päivitettyjen työsuunnitelmien mukaisesti. Syksyn aikana tehdään koetalousarvio, joka auttaa tulevan maakunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa sekä neuvotteluissa ministeriön suuntaan.

Maakunnan organisoituminen etenee poliittisen päätöksenteko- ja konsernirakenteen osalta. Maakunnan ”virastoon” tulee sote-järjestämistoiminnot, elinvoimatoiminnot ja strategia- ja konsernipalvelut. Muuten organisaation suunnittelu etenee kolmen liikelaitoksen mallilla.

Maakunnan strategiatyö aloitettiin keväällä arvokeskustelulla. Työ etenee syksyllä palvelulupauksen ja järjestämisohjelman suunnitteluun.

Syksyn aikana kierretään maakuntaa tapaamassa organisaatioita kasvupalveluiden ja elinkeinopalveluiden merkeissä.

Sote-valmistelun aluesimulointi on nähty hyvänä, sitouttavana ja tiedonvaihdon kannalta tärkeänä yhteistyömuotona. Aluetyöryhmien väliraportit valmistuvat syyskuun aikana ja työtä jatketaan. Johtoryhmä linjasi sotevalmistelua kalliimpien palveluprosessien, kuten mielenterveys- ja päihde, selvitykseen ja tuottamaan nykyorganisaatioille talouden ja toiminnan vertailutietoa ja suosituksia, joita organisaatiot voisivat ottaa käyttöön jo ennen maakunnan toiminnan aloittamista. Soten tuotanto-organisaation suunnitteluun nimettiin koordinaatiotyönyrkki: sote-vastuuvalmistelija Sirkku Pikkujämsä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän johtaja Hannu Kallunki, Oulun kaupungin hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto ja Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivisto.

ICT-valmistelussa siirrytään suunnitteluvaiheesta toteutusvaiheeseen. ICT-valmistelun työpanokset kohdentuvat muun muassa maakunnallisen ICT-infrastruktuurin valmisteluun (tietoliikenne, laiteet ja tietojärjestelmäalustaratkaisut), tietovarastoratkaisun rakentamiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäratkaisujen edistämiseen, talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmäratkaisujen selvittämiseen ja kokonaisarkkitehtuurin mallintamiseen.

Lisävuosi aiheuttaa nykyisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien järjestelmien päivittämistä ja huomioimista nykyisten organisaatioiden budjeteissa. POPmaakunnan valmistelussa on aloitettu tukitoimenpiteiden suunnittelu. Ohjeet toimitetaan kunnille ja kuntayhtymille syyskuun aikana.

ICT-valmistelussa käynnistetään toimintojen ja palvelujen digitalisointistrategian valmistelutyö. Valmistelutyöhön osallistetaan kattavasti maakunnan alueen toimijat.

Lisätiedot:

Johtoryhmän puheenjohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152
POPmaakunnan muutosjohtaja Marjukka Manninen, p.  050 390 0066