Ajankohtaista

28.08.2018

Poliittinen seurantaryhmä: valmistelu jatkuu kohti yhtä yhteistä Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistusta

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen poliittinen seurantaryhmä totesi kokouksessaan 28.8., että valmistelu jatkuu kohti yhtä yhteistä Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistusta. Nyt keskitytään uudistuksen valmisteluun, ja rinnalla kehitetään erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatiota.  

Poliittinen seurantaryhmä korosti, että uudistuksen valmistelu on samalla työtä kaikkien mukana olevien organisaatioiden kehittämisen eteen. Yhteiselle, isolle muutokselle on tarve, joten nyt tehtävä valmistelu on kohti tulevaisuutta.

Aikataulut

Valtakunnallisesti lakipaketti etenee todennäköisesti marras-joulukuussa eduskunnan käsittelyyn, ja maakuntavaalit olisivat yhdessä europarlamenttivaalien kanssa toukokuussa 2019. Maakuntavaltuustot aloittaisivat toiminnan elokuussa 2019. Järjestämisvastuu ja varsinainen maakunnan toiminta alkaisi 1.1.2021.

Popmaakunnan valmistelu etenee uuden aikataulun ja päivitettyjen työsuunnitelmien mukaisesti. Syksyn aikana tehdään koetalousarvio, joka auttaa tulevan maakunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa sekä neuvotteluissa ministeriön suuntaan.  Linjaavien toimielinten aikataulut ovat verkkosivuilla.

Maakunnan strategiatyö aloitettiin keväällä arvokeskustelulla. Arvokeskustelu on edelleen kaikille avoinna verkkosivuilla. Työ etenee syksyllä palvelulupauksen ja järjestämisohjelman suunnitteluun.

Syksyn aikana kierretään maakuntaa tapaamassa organisaatioita kasvupalveluiden ja elinkeinopalveluiden tiimoilta.

Organisaatiorakenne valmistelussa eteenpäin

Maakunnan virasto-organisaatio muodostuu kahdesta kokonaisuudesta: sote ja pelastustoimi ja elinvoimatoiminnot, johon kuuluvat aluekehitys ja kasvupalvelut, maaseudun kehittäminen, alueiden käyttö, EU-rahastot, liikennetehtävät ja ympärisötehtävät. Valmistelua jatketaan kolmen liikelaitoksen mallilla: sote (muut kuin valinnanvapauden piiriin kuuluvat suoran valinnan palvelut) ja ensihoito, pelastuslaitos sekä kasvupalvelut lomitus ja ympäristöterveydenhuolto. Lopullisen organisaation päättää maakuntavaltuusto.

 

Kokouksen esityslista on luettavissa verkkosivuilla.