Ajankohtaista

19.09.2018

Uudistuksen johtoryhmä kokoontui 19.9.

Pohjois-Pohjanmaa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu jatkuu kohti yhteistä maakuntaa, joka valtakunnallisen aikataulun mukaan aloittaa toimintansa 1.1. 2021. Maakunnan valmistelun painopisteet ovat tällä hetkellä muun muassa koetalousarviossa, tilanne- ja tulevaisuuskuvassa, strategiatyössä ja valmistelevien työryhmien työskentelyssä. Sote-valmistelussa jatketaan aluesimulointien työtä, joka on koettu erittäin hyödylliseksi. Tähän mennessä tehdystä työstä kootaan analyysia ja suosituksia nykyorganisaatioille.

Maakunnan strategiatyö aloitettiin keväällä. Arvokeskustelua syvennetään aiemmasta avoimesta arvokeskustelusta seuraavaan etappiin, jonka kautta on tarkoitus päästä tarkempiin ehdotuksiin maakunnan arvoista. Strategiatyö etenee arvoista visioon ja palvelulupaukseen.

Maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmän kokouksen esityslista on luettavissa verkkosivuilla

Tilanne- ja tulevaisuuskuva piirtävät kokonaisuuden

Popmaakunnan valmistelussa aloitetaan maakunnan tilanne- ja tulevaisuuskuvan rakentaminen. Tilanne- ja tulevaisuuskuva tukee maakunnan integraatiota jo uudistuksen valmisteluvaiheessa. Tavoitteena on koota eri toimijoiden tuottamaa analyysia ja tietoa yhteiseen tietokantaan ja verkkopalveluun, jossa kokonaisuus on kaikkien hyödynnettävissä. Tilanne- ja tulevaisuuskuva toimii maakunnan työryhmille ja tuleville toimielimille työskentelyn ja päätöksenteon tukena. Myös maakunnan palvelukseen siirtyvä henkilöstö sekä yritykset ja 3. sektorin toimijat voivat hyödyntää tilanne- ja tulevaisuuskuvaa. Tulevaisuuskuvan muodostaminen luo myös hyviä mahdollisuuksia vuoropuheluun ja yhteisen vision muodostamiseen maakunnan asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Koetalousarvion valmistelu alkaa

Valmistelun kokonaisuuteen liittyy myös kaikkia maakunnan toimialoja koskeva koetalousarvio vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelma vuosille 2022-2023. Koetalousarvion laadinta lisää tietoa rahoituksen riittävyydestä, organisaatioratkaisujen vaikutuksista talouteen ja toiminnan sopeutustarpeista. Koetalousarvion tulee perustua tietoihin maakunnan järjestämisvastuulla olevien tehtävien todellisista menoista. Koetalousarvio palautetaan valtionvarainministeriöön 11.2.2019 mennessä.

ICT-valmistelun katsaus

Johtoryhmä sai kattavan katsauksen ICT-valmistelun etenemisestä ja tietojärjestelmien suunnitelmista. ICT valmistelussa pureudutaan muun muassa terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja valtiolta maakunnalle siirtyviin tietojärjestelmiin, tietojohtamisen tietojärjestelmiin sekä muutoksen hallintaan kokonaisarkkitehtuurin avulla.

Maakuntauudistuksessa on kyse monimutkaisesta organisaatioiden ja toimintojen yhdistämisestä, jonka hallintaan kokonaisarkkitehtuuri antaa välineitä. Popmaakunnan suunnittelua ja kehittämistä tuetaan kokonaisarkkitehtuurin keinoin linkittämällä toisiinsa maakuntaorganisaatio ja sen toimintaan kytkeytyvät toimijat, palvelut, tiedot, tietojärjestelmät ja teknologia. Kokonaisarkkitehtuurityön keskeisin tavoite on varmistaa ratkaisujen yhteentoimivuus.