Ajankohtaista

27.09.2018

Sote-ryhmä kokoontui 26.9.

 

Pohjois-Pohjanmaan alueen sote-johtajat kokoontuivat keskiviikkona 26. syyskuuta käymään läpi maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutilannetta.

Kokouksen aluksi käytiin läpi valmistelun ajankohtaisia asioita. Valtakunnallisesti lait ovat parhaillaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä, mistä niiden odotetaan etenevän perustuslakivaliokuntaan lähiaikoina.

”Pohjois-Pohjanmaan sote-valmistelun seuraavia askelia on käsitelty syksyn mittaan valmistelua ohjaavissa toimielimissä, ja valmistelua jatketaan saadun ohjauksen mukaan”, sote-vastuuvalmistelija Sirkku Pikkujämsä kertoi. Esimerkiksi aluesimuloinnista on saatu alueilta hyvää palautetta ja sitä työtä halutaan jatkaa. Aluetyöryhmät tulevat keskittymään muun muassa niin sanotun kotoa kotiin -prosessin työstämiseen. ”Työryhmät kartoittavat toimenpiteitä, joita jo nyt nykyisissä organisaatioissa voidaan tehdä ja jotka vievät palvelurakennetta siihen suuntaan, että ihmiset saisivat palveluita ja pärjäisivät kotona nykyistä paremmin”, Pikkujämsä kertoi.

Yksi iso, ajankohtainen kokonaisuus on tulevan maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon organisointi, jonka työstöä valmistelussa ollaan parhaillaan käynnistämässä.

Lastensuojeluun maakunnallinen malli

Suvi Helanen ja Leena Pimperi-Koivisto esittelivät ryhmälle hanketta, jonka tavoitteena on edistää systeemisen lastensuojelumallin kokeiluja maakunnan alueella. Hanke on jatkoa lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelmassa (LAPE) toteutetuille piloteille. Tavoitteena on juurruttaa maakuntaan uudenlainen, tiimimäinen toimintamalli, jolla pyritään kohti vuorovaikutteisempaa lastensuojelutyötä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarjoaa mallia pilotoivien maakuntien tueksi koulutusta ja esimiesten työpajoja. Sote-ryhmä suhtautui pilotointiin myönteisesti ja varsinaista hakemusta aletaan työstää.

Tilanne- ja tulevaisuuskuva ja koetalousarvio rakentuvat

Popmaakunnassa työstetään syksyn mittaan tilanne- ja tulevaisuuskuvaa, eli kartoitetaan yhteistä näkemystä esimerkiksi maakunnan toiminnasta, resursseista ja tavoitteista. Tarkoituksena on koota eri toimijoiden tuottamaa analyysia ja tietoa yhteiseen tietokantaan, jossa kokonaisuus on kaikkien hyödynnettävissä.

Valmistelussa tehdään parhaillaan myös kaikkia maakunnan toimialoja koskevaa koetalousarviota, joka lisää tietoa rahoituksen riittävyydestä, toiminnan sopeutustarpeista ja organisaatioratkaisujen vaikutuksista talouteen. Arvio tehdään vuodelle 2021 ja se perustuu tietoihin maakunnan järjestämisvastuulla olevien tehtävien todellisista menoista.

Tilakartoitus on valmistunut

Pohjois-Pohjanmaan kuntien omistamat asumispalveluita ja laitos- ja sairaalahoitoa antavien yksiköiden toimitilat on kartoitettu osana maakunnan valmistelua. Kartoituksen tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva tiloista ja niiden teknisestä kunnosta sekä arvioida tilojen käytettävyyttä ja sopivuutta eri toimintoihin.

Kartoitukseen nimetty työryhmä tutustui kaikkiin tiloihin paikan päällä. Kohteita on kaikkiaan 112, joista tehostetun palveluasumisen kohteita 84, vuodeosastoja 24 ja laitoshoidon kohteita 4.

Kartoitusta tullaan käyttämään taustamateriaalina muun muassa maakunnan palveluverkon suunnittelussa. ”Tilat ovat yksi näkökulma tulevan palveluverkon tarkastelussa, mutta ne eivät yksinään ratkaise palvelujen sijoittumista”, Pikkujämsä painottaa.

Kokouksessa käytiin läpi myös maakunnan palvelukriteerien ja palveluohjauksen sekä ICT-valmistelun tilannetta. Lisäksi saatiin katsaukset sosiaalipäivystyksestä sekä valinnanvapauspilottien seuraavaan hakukierrokseen valmistautumisesta.

 

Seuraavan kerran ryhmä kokoontuu  17.10.

 

Lisätiedot: Sote-vastuuvalmistelija Sirkku Pikkujämsä, p. 050 576 8518, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@popmaakunta.fi