Ajankohtaista

01.10.2018

Valmistelun eteneminen, sote-tilannekatsaus, maakunnan strategia ja tulevaisuuskuva - laaja seurantaryhmä kokoontui

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen laaja seurantaryhmä kokoontui perjantaina 28.9. Ryhmä kävi keskustelua muun muassa valmistelun ajankohtaisista asioista, sote-valmistelun etenemisestä, maakunnan organisaation rakentumisesta. Ryhmä pääsi myös osaksi strategian valmistelua työpajoissa, joissa pohdittiin maakunnan strategisia painopisteitä, onnistumisen edellytyksiä ja hyvän arjen vahvuuksia.

Pohjois-Pohjanmaa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu jatkuu kohti yhteistä maakuntaa, joka valtakunnallisen aikataulun mukaisesti aloittaa toimintansa 1.1.2021. Maakunnan valmistelussa painopisteet ovat tällä hetkellä muun muassa koetalousarviossa, tilanne- ja tulevaisuuskuvassa, strategiatyössä ja valmistelevien työryhmien työskentelyssä. Kuntia kierretään jälleen, ja tällä kertaa aiheena ovat kasvupalvelut sekä maakunnan ja kuntien välinen yhteistyö työllisyyteen liittyvissä asioissa.

Ajankohtaiset asiat -esittelymateriaali

Sote-valmistelussa jatketaan aluesimulointien työtä, joka on koettu erittäin hyödylliseksi. Työryhmät kartoittavat toimenpiteitä, joita jo nyt nykyisissä organisaatioissa voidaan tehdä ja jotka vievät palvelurakennetta siihen suuntaan, että ihmiset saisivat palveluita ja pärjäisivät kotona nykyistä paremmin. Aluesimuloinnista on saatu alueilta hyvää palautetta ja sitä työtä halutaan jatkaa. Aluetyöryhmät tulevat keskittymään muun muassa niin sanotun kotoa kotiin -prosessin ja mielenterveys- ja päihde –prosessi työstämiseen.

Pohjois-Pohjanmaan kuntien omistamat asumispalveluita ja laitos- ja sairaalahoitoa antavien yksiköiden toimitilat on kartoitettu osana maakunnan valmistelua. Kartoituksen tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva tiloista ja niiden teknisestä kunnosta sekä arvioida tilojen käytettävyyttä ja sopivuutta eri toimintoihin.

Isoja ajankohtaisia kokonaisuuksia ovat tulevan maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon organisointi, jonka työstöä valmistelussa ollaan parhaillaan käynnistämässä sekä markkinaselvitys, jolla selvitetään alueen kuva markkinoiden toimivuudesta, tarjonnasta ja olemassa olevasta kilpailutilanteesta. Markkinoiden kartoittamisella tunnistetaan myös mahdolliset markkinapuutetilanteet, jotka edellyttävät maakunnalta toimenpiteitä.

Sote-valmistelun esittelymateriaali

 

Tilanne- ja tulevaisuuskuva peilaa maakuntaa

Pohjois-Pohjanmaan maakunnalle rakennetaan tilanne- ja tulevaisuuskuva, joka tukee maakunnan integraatiota jo uudistuksen valmisteluvaiheessa. Tavoitteena on koota eri toimijoiden tuottamaa tietoa ja yhteiseen tietokantaan ja verkkopalveluun, jossa kokonaisuus olisi kaikkien hyödynnettävissä. Tilanne- ja tulevaisuuskuva toimisi maakunnan työryhmille ja tuleville toimielimille työskentelyn ja päätöksenteon tukena. Myös maakunnan palvelukseen siirtyvä henkilöstö, yritykset ja 3. sektorin toimijat voivat hyödyntää tilanne- ja tulevaisuuskuvaa. Tulevaisuuskuvan muodostaminen luo myös hyviä mahdollisuuksia vuoropuheluun ja yhteisen vision muodostamiseen maakunnan asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Maakunnan talousvalmistelussa tehdään isoa tulevaisuuteen tähtäävää talousharjoitusta, koetalousarviota vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelmaa vuosille 2022-2023. Koetalousarvion laadinta lisää tietoa rahoituksen riittävyydestä, organisaatioratkaisujen vaikutuksista talouteen ja toiminnan sopeutustarpeista. Koetalousarvio palautetaan valtionvarainministeriöön 11.2.2019 mennessä.

Koko kokouksen esityslista

Lisätiedot:

POPmaakunnan muutosjohtaja Marjukka Manninen, p.  050 390 0066, marjukka.manninen@popmaakunta.fi