Ajankohtaista

22.10.2018

Popmakunnan valmistelu etenee hyvin valtakunnallisessakin vertailussa – johtoryhmä ja poliittinen seurantaryhmä koolla 18.10.

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä ja poliittinen seurantaryhmä kokoontuivat yhteiseen kokoukseen torstaina 18.10.

Muutosjohtaja Marjukka Manninen esitteli maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisen valtakunnallisen tilannekuvan, jonka pohjana on maakuntien muutosjohtajien näkemykset. Valmistelussa olevia asioita on saatu hienosti eteenpäin ja kaikkien maakuntien valmius lakien toimeenpanoon on erittäin korkea. Monet asiat on valmisteltu niin pitkälle kuin ilman lainsäädäntöä ja virallisia maakuntaorganisaatioita on mahdollista. Pohjois-Pohjanmaan eli Popmaakunnan valmistelu on edennyt hyvin myös valtakunnallisessa vertailussa. Epäselvä tilanne on aiheuttanut aikataulujen muokkaamista, mutta kokonaisuudessa valmistelu etenee kohti päämäärää eli yhtä yhteistä maakuntaa.

 

Kuva: alueuudistus.fi/muutosjohtaja Kari Hakari

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen maakunnallinen valmistelu

Maakuntauudistuksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä (hyte) koskeva valmistelu on edennyt hyvin. Keväällä 2018 hyte-valmistelussa rakennettiin ihmis- ja arkilähtöistä viitekehystä ja työkalua (ns. joogaajakuvat), joita on systemaattisesti sovellettu muun muassa kuntien ja maakunnan hyte-tehtävien ja -verkostojen tunnistamisessa ja kuvaamisessa. Valmistelu on painottunut vuoropuheluun ja yhteiskehittämiseen kuntien ja järjestöjen kanssa. Hyte-yhdyspintatoimintaa on kuvattu ylätasolla, mutta kuvaamisessa ja kehittämisessä tulee ottaa askel kohti konkretiaa yhdessä useiden toimijoiden kanssa.

Ihmisten kokemuksiin painottuva hyte-tieto on tulossa osaksi maakunnan tilanne- ja tulevaisuuskuvaa. Hyte-valmistelussa tehdään tiivistä yhteistyötä osallisuuden ja vaikuttamisen valmistelun kanssa, sillä pohjoispohjalaisten ihmisten osallisuus on nousemassa yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohteeksi yhdessä kuntien kanssa. Popmaakunnan verkkosivuilla on hyte-tietopaketit, jotka pohjautuvat alueen asukkaiden kokemustietoon.

Maakunnan sote-toimitilojen tilannekartoitus

Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja kuntayhtymien asumispalveluiden ja laitos- ja sairaalapalveluihin tiloihin tehdyn kartoituksen mukaan 33% kiinteistöstä on uusia, uutta vastaavassa tai hyvässä kunnossa. 41% kiinteistöistä arvioitiin luokkaan tyydyttävä ja 26% luokkaan välttävä tai heikko.

Keväällä 2018 tehty kartoitus antaa tietoa tilojen toiminnallisuudesta, kunnosta ja sopivuudesta tiloissa asuville asiakkaille. Kartoitus ei toimi kiinteistökartoituksen tai kiintoistötutkimuksen tapaisena selvityksenä, vaan palvelee nykytilan kuvauksena ja taustamateriaalina maakunnallisen palveluverkon suunnittelussa. Kartoituksessa käytettiin ohjelmaa, johon tiedot syötettiin ja joka luokitteli tiedon perusteella kiinteistöt asteikolle 1-5.

Kartoituksessa ei ollut käytettävissä rakennuksiin aiemmin tehtyjä kuntotutkimuksia, sisäilmaselvityksiä tai pohjapiirustuksia. Kartoitus perustuu asiantuntijoiden näköhavaintoihin ja keskusteluihin. Käynnin yhteydessä jokaisesta kohteesta kirjattiin muun muassa omistusmuoto, sijainti, saavutettavuus, rakenneratkaisut, lämmitysmuoto, ilmanvaihtotekniikka, kiinteistöturvallisuus, rakennusvuosi sekä mahdolliset peruskorjaukset, kuntotutkimukset ja sisäilmaselvitykset. Tietoa kerättiin myös esteettömyydestä, huoneiden koosta ja lukumäärästä.

Kartoitus toteutettiin keväällä 2018 ja kohteita oli 112, mutta yhdessä kohteessa saattoi olla useampi yksikkö. Oyssin tiloja ei kartoitettu.

Kokouksen esityslista ja materiaalit luettavissa verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Johtoryhmän puheenjohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152

POPmaakunnan muutosjohtaja Marjukka Manninen, p.  050 390 0066