Ajankohtaista

09.11.2018

Maakunta- ja sote-uudistus otti askeleen eteenpäin

Eduskunnan sotevaliokunta on lähettänyt maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvät mietintöluonnokset eteenpäin perustuslakivaliokuntaan. Materiaalit on julkaistu eduskunnan verkkosivuilla. Hallituksen esitysten peruslähtökohdat säilyisivät ennallaan, mutta valiokunta ehdottaa täydennyksiä useisiin pykäliin.

Kyseessä on mittava uudistus ja mietintöluonnokset ovat todella laajat, joten niiden käsittely vie aikaa perustuslakivaliokunnassa. Huomioitavaa on, että pevi katsoo ensimmäisen kerran koko kokonaisuuden. Sen jälkeen, kun perustuslakivaliokunta antaa lausuntonsa mietintöluonnoksista, sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa vielä uudistuksen käsittelyä. Mietinnöt valmistuvat sosiaali- ja terveysvaliokunnan toisen käsittelyn jälkeen.

Uudistuksen toteutuminen edellyttää kaikkien kolmen lakiesityksen (maakuntalaki ja järjestämislaki, tuottajalaki ja valinnanvapauslaki) hyväksymistä ja lisäksi Maku II -kokonaisuuden (valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointi) hyväksymistä.

Eduskunnan viimeinen kokous ennen joululomaa on 20.12. ja se palaa lomalta 8.1.2019. Kevään viimeinen istunto on 15.3.2019.

Sotevaliokunnan tekemät täydennykset koskevat pääpiirteittäin maakunnan rahoituksen varmistamista, sote-järjestämislakia, kuntien saatavia kompensaatiokorvauksia, asiakassuunnitelmaa, tietosuojasäännöksiä ja EU:n valtiontukisääntelyn soveltumista.

Katso VM:n ja STM:n laatima koontimuistio: sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksessa todetut keskeiset muutokset maakunta- ja sote-uudistuksen lakiesityksiin.

Tämä on askel eteenpäin, hienoa!