Ajankohtaista

30.10.2018

Elinkeino ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus -työryhmä työstää koetalousarviota ja toteuttaa kuntakierrokset

Elinkeino ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus -työryhmä kokoontui 30.10. Kokouksessa kuultiin tilannekatsaukset POPmaakunnan kokonaisvalmistelusta sekä koetalousarvion, hallintosäännön ja kasvupalveluiden valmistelusta. Tulevina kuukausina työryhmä keskittyy kasvupalvelupilotteihin, koetalousarvioon sekä kartoittaa työllisyys- ja elinvoimapalvelujen raja- ja yhteistyöpintoja yhdessä kuntien kanssa.

POPmaakunnan valmistelutyö keskittyy parhaillaan tilanne- ja tulevaisuuskuvan sekä koetalousarvion laatimiseen. Lisäksi muun muassa POP-strategian taustavalmistelu on käynnissä.

Tulevan talven aikana kasvupalveluvalmistelussa puolestaan painottuu maakunnan ja kuntien työllisyys- ja elinvoimapalveluiden raja- ja yhteistyöpintojen kartoitus. Tätä varten toteutetaan kaksi kuntakierrosta, joista toisessa keskitytään sote- ja työllisyyspalveluihin ja toisessa elinvoimapalveluihin.

Sote- ja työllisyyspalveluiden osalta kuntakierroksen tapaamiset toteutetaan seuraavan aikataulun mukaisesti:

31.10.                Hailuoto          
31.10.                Kempele
12.11.                Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala, Oulunkaari
14.11.                Oulainen
14.11.                Ylivieska, Alavieska, Nivala, Kallio
15.11.                Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki, Raahen hyvinvointikuntayhtymä
16.11.                Tyrnävä, Muhos
20.11.                Liminka, Lumijoki
21.11.                Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Selänne, Kärsämäki,
21.11.                Siikalatva, Pyhäntä, Haapavesi, Helmi
22.11.                Oulu
26.11.                Taivalkoski, Kuusamo
5.12.                  Kalajoki, Merijärvi

Tapaamisissa selvitetään kuntien työllisyydenhoidon käytäntöjä ja resursseja sekä luodaan pohjaa maakunnan ja kuntien väliselle yhteistyölle. Elinvoimapalveluiden osalta kuntakierros toteutetaan kuluvan sekä ensi vuoden alun aikana.

Kasvupalvelupiloteissa on toteutettu syyskuussa markkinavuoropuhelu ja työ jatkuu 16.11. kehittämisryhmän tilaisuudella. Toimeenpanovaiheeseen eteneminen edellyttää lainsäädäntömuutoksia, jotka voimaantullessaan mahdollistavat pilottien käynnistymisen vuonna 2019.

Koetalousarvio ja hallintosääntö tärkeässä roolissa palveluiden järjestämisen ja vaikuttavuuden kannalta

Työryhmä sai myös kattavan tilannekatsauksen koetalousarvion ja hallintosäännön valmistelusta. Talouden vastuuvalmistelija Jarkko Raatikainen esitteli ryhmälle koetalousarvion ja sen tavoitteet. Koetalousarviossa laaditaan talousarvio vuodelle 2021 sekä suunnitelma vuosille 2022-2023. Painotus on vuodessa 2021. Koetalousarvion on määrä valmistua tammikuussa.

Elinkeino ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus -työryhmä perustaa työnyrkin työstämään osaltaan koetalousarviota. Työnyrkin tehtävänä on kuvata järjestäjä- ja tuottajapuolen toimintamenot. On selvitettävä, miten toimintamenot jakautuvat viraston ja liikelaitoksen välillä sekä eri toimintojen osalta. Työnyrkin jäseniä ovat työryhmän puheenjohtaja Petri Keränen, muutosjohtaja Marjukka Manninen, kasvupalveluiden vastuuvalmistelija Mari Tuomikoski, TE-toimiston johtaja Maire Mäki, maakunnan liiton edustajana Tiina Rajala sekä kuntien edustajina Juha Ala-Mursula ja Pauli Piilma.

Hallintosääntöä esitteli hallinnon vastuuvalmistelija Sari Haataja. Hallintosääntöön määritellään hallinnon ja toiminnan järjestäminen, toimielin ja viranhaltijarakenne sekä niiden väliset toimivalta- ja vastuusuhteet. Hallintosääntöä koskevan valmistelun merkittävyys kasvaa ja siihen osallistetaan laajempi joukko toimijoita, kun uudistusta koskeva lainsäädäntö on voimassa.

 

Työryhmän seuraava kokous järjestetään 8.1.2019 klo 12.

 

Lisätiedot:
Työryhmän puheenjohtaja Petri Keränen, puh. 0295 026 727, petri.keranen@ely-keskus.fi