Ajankohtaista

13.11.2018

Sote-ryhmässä taloutta ja ajankohtaisia asioita

Sote-ryhmä kokoontui 7.11. Sote-ryhmä keskusteli ajankohtaista asioista valtakunnallisessa ja Popmaakunnan valmistelussa.

Sote-peruspalveluiden markkinaselvitys

Popmaakunnan sote-valmistelussa aloitetaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun maakuntien sote-valmisteluorganisaatioiden kanssa alueen yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden markkinaselvitys. Selvitys kokoaa tietoa erityisesti valinnanvapauden piiriin tulevien yksityisten sote-peruspalveluiden nykytilasta ja markkinoiden kehityksestä tulevaisuudessa. Kartoitus on osa maakuntien sote-uudistuksen valmistelua. Lue lisää kartoituksesta.

Popmaakunnan konsernipalveluiden ja tukipalveluiden suunnittelu on aloitettu. Sote-liikelaitos on suuri, henkilöstömäärä yli 15 000 työntekijää ja yli miljardin budjetti, joten se tarvitsee vahvat tukipalvelut.

Kohti kestävää sote-taloutta

Popmaakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvevakioidut nettokustannukset ovat noin 4% alle maan keskitason. Kuluva ja tulevat vuodet tulevat olemaan taloudellisesti haasteellisia johtuen muun muassa henkilöstön palkankorotuksista ja maakunnan ikärakenteen muutoksesta.

Maakunnan rahoitus määräytyy asukasmäärän, asukkaiden ikärakenteen ja asukkaiden palvelutarpeen perusteella. Pohjois-Pohjanmaan asukkaiden palvelutarve on suuri vaikka maakunnan ikärakenne on nuori (keski-ikä alle 40). Popmaakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut, ilman ensihoitoa, on 92,4% koko maakunnan toimintakuluista.

Uuden maakunnan vuoden 2021 talousarvio määräytyy kuntien vuoden 2019 tilinpäätöksen ja 2020 talousarvion pohjalta. Tämän takia on tärkeää tehdä realistiset talousarviot ja luotettavat toiminta- ja taloustilastot. Kunnat voivat vaikuttaa uuden maakunnan talouteen edistämällä kuntalaisten hyvinvointia, hillitsemällä kustannuksia ja kehittämällä palvelurakenteet ja -prosessit kuntoon.

Lape-hanketyö päättyy - nyt alkaa toiminnan kytkeminen tulevaisuuteen

Kuluvan hallituskauden aikaiset kärkihankkeet ovat päättymässä. Lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelman, Lape, toiminta osaltaan loppuu ja toiminnan jalkauttaminen alkaa. Muutosagentti jatkaa työtään ja Ouluun tulee kunta-agentti, joka toimii neljän yhteistyömaakunnan alueella. Työtä jatketaan perhekeskustoimintamallin vakiinnuttamisessa, lastensuojelun tiekartan toimeenpanossa ja maakunnallisen osaamis- ja tukikeskuksen kehittämisessä.

16 kuntaa Pohjois-Pohjanmaalla kehittävät yhdessä lastensuojelun toimintamallia, joka turvaa tasalaatuiset ja vaikuttavat palvelut, vahvistaa yhteistoiminnallista ja lapsikeskeistä työotetta.