Ajankohtaista

03.12.2018

Järjestöiltä nostoja maakuntastrategiaan

Noin 150 järjestötoimijaa sekä järjestöjen kanssa työskenteleviä virkamiehiä on osallistunut Pohjois-Pohjanmaan tulevan maakunnan strategiatyöskentelyyn syksyn 2018 aikana. Järjestöt esittävät maakuntastrategiaan kirjattaviksi aiheiksi yhteistyörakenteita, järjestöjen toimintaedellytysten turvaamista avustusten ja tilojen avulla, järjestöjen asiantuntemuksen ja kokemustiedon hyödyntämistä palveluiden kehittämisessä sekä järjestötoiminnan integroimista osaksi maakunnan palveluja.

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja Marjukka Manninen pitää järjestöjen strategiatyön tueksi tekemiä nostoja ja yhteistyötä järjestöjen kanssa tärkeinä. ”On tärkeää, että eri toimijoiden äänet kuuluvat osana maakunnan valmistelua. Järjestöillä on iso rooli maakunnan palvelujen kehittämisessä”.

Maakuntastrategian valmistelu jatkuu yhdessä maakunnan asukkaiden, työntekijöiden, poliittisten toimijoiden, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa myös vuoden 2019 puolella. ”Tavoitteena on tehdä meidän maakunnan näköinen kokonaisuus, johon halutaan ja voidaan sitoutua”, Manninen summaa.

Lue koko teksti ja järjestöjen nostot maakuntastrategiaan Ihimiset.fi-sivuilta:

Järjestöjen nostoina maakuntastrategiaan yhteistyörakenteet, toiminnan tuki, yhteiskehittäminen ja integraatio

Lue lisää Popmaakunnan strategiatyöstä:

www.popmaakunta.fi/strategiatyo