Ajankohtaista

13.12.2018

I&O-kärkihanke kokosi toimintamalleja ja verkostoja koti- ja omaishoidon kehittämiseen

 

Sote-valmistelun rinnalla on tehty sote-palveluiden sisältöjen ja toimintatapojen uudistusta hallituksen kärkihankkeina, jotka päättyvät vuoden 2018 lopussa. Myös Pohjois-Pohjanmaalla ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon palveluita kehittänyt I&O-kärkihanke päättyy vuodenvaihteeseen, mutta muutostyö jatkuu. Kärkihankkeen tavoitteena on ollut kehittää palveluista nykyistä yhdenvertaisempia ja paremmin koordinoituja.

Hankkeen myötä maakuntaan perustettiin kehittämisverkosto, jossa palveluita on uudistettu muutosagentin ohjaamana. Lisäksi osana kärkihanketta toimi kuusi kehittämistiimiä, jotka keskittyivät hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, asiakas- ja palveluohjaukseen, kuntouttavaan ja toimivaan kotihoitoon sekä omais- ja perhetyön kehittämiseen.

Hankkeen lopputuloksena on syntynyt kuva siitä, miten ja minkälaisia palveluja maakunnan kunnat tai muut organisaatiot nykytilanteessa tarjoavat ikäihmisille. Niin ikään on tunnistettu alueen vahvuuksia ja hyviä käytäntöjä ikäihmisten palveluissa sekä sellaisia kehittämiskohteita, jotka tulee ottaa huomioon maakunnallisten palvelujen suunnittelussa.

Yhtenä tärkeänä antina tehdystä työstä on yhteistyö eri toimijoiden välillä. ”Osana kehittämistyötä on tunnistettu ja luotu monitoimijaiset verkostot yhteisen keskustelun foorumeiksi. Yhteistyössä on luotu yhteistä ymmärrystä ja periaatteita ikäihmisten palveluiden yhtenäiselle toteutukselle maakunnassa sekä jaettu kokemuksia palvelujen kehittämisestä”, Pohjois-Pohjanmaan I&O-muutosagenttina toiminut Rita Oinas kertoo.

Jatkossa hankkeessa tehtyjä suunnitelmia ja kuvauksia tullaan käyttämään maakunnan sote-valmistelun taustamateriaaleina ja apuna tulevia linjauksia, mm. maakunnan palvelustrategiaa silmällä pitäen.

 

Tutustu tarkemmin I&O-loppuraporttiin

 

 

Lisätiedot: Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen sote-vastuuvalmistelija Sirkku Pikkujämsä, p. 050 576 8518, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@popmaakunta.fi