Ajankohtaista

14.12.2018

Johtoryhmä kokoontui pohtimaan muun muassa valmistelun organisoitumista ja maakunnan kehityksen tärkeimpiä teemoja

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä kokoontui 13.12. vuoden viimeiseen kokoukseen. Muutosjohtaja Marjukka Manninen kertoi ajankohtaisten asioiden katsauksessa uudistuksen valmistelun etenemisestä Popmaakunnan valmistelussa ja valtakunnallisesti.

Popmaakunnan esimiesten muutosjohtamisen valmennusohjelma jatkuu uusilla ryhmillä ensi keväänä. Ensimmäiseen puolen vuoden koulutuskokonaisuuteen osallistui noin 100 esimiestä eri organisaatioista eri puolelta maakuntaa. Koulutukset ovat osa POP muutoksen tuki -hanketta, jonka yhtenä tavoitteena on varmistaa, että johto, esimiehet ja henkilöstö saavat oikeaa ja ajankohtaista tietoa uudistuksesta ja tukea muutostilanteeseen.

Sote-valmistelua on viety eteenpäin maakunnan alueilla aluesimulointien kautta. Työryhmien tekemissä yhteenvedoissa on huomioita toimista, joita voidaan toteuttaa nykyisissä organisaatioissa jo ennen maakunnan aloitusta. Aluesimulointien tuloksiin palataan seuraavissa kokouksissa.

Valmistelun organisoituminen

Maakunta- ja sote-uudistuksen lakipaketit ovat eduskunnassa perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä. Kun pevi on saanut paketit osaltaan valmiiksi, siirtyvät ne sosiaali- ja terveysvaliokunnan kautta eduskunnan päätettäväksi. Lakien astuessa voimaan maakunta aloittaa virallisen toimintansa ja valmistelussa siirrytään esivalmistelusta varsinaiseen valmisteluun. Maakuntavaltuuston toiminnan aloittamiseen saakka valmistelua linjaa väliaikaishallinto. Lakien vahvistumisen jälkeen valmisteluorganisaatioon rekrytoidaan lisää osaajia, erityisesti palvelutuotannon valmisteluun, ja organisaatio muotoutuu uudelleen.

Maakuntien neuvottelupäivät keväällä 2019

Valtioneuvosto järjestää maakuntien toiminnan ja talouden neuvottelupäivät Pohjois-Pohjanmaalla ensi maaliskuussa. Päivän tavoitteena on koota monialaisen maakunnan tehtävät kokonaisuudeksi, jota maakunta ja valtioneuvosto käsittelevät. Neuvottelupäivät kokoavat maakunnan toiminnan ja talouden analyysia yhteen tapahtumaan ja edistävät vuorovaikutusta valtioneuvoston ja maakuntien välillä. Lisäksi ne edistävät maakunnan tehtävien teemalähtöistä, hallinnonalarajat ylittävää yhteistä käsittelyä.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kehityksen kannalta merkittävät teemat ovat väestörakenteen ja huoltosuhteen muutokseen varatutuminen, elinvoiman ja kasvun vahvistaminen sekä muuttuviin palvelutarpeisiin vastaaminen. Maakunnan asukkaiden ikärakenne on nuori mutta se tulee muuttumaan lähivuosina, kun ikäihmisten määrä kasvaa nopeammin kuin muualla Suomessa. Kun ikäihmisiä on enemmän, myös heille suunnattuja palveluja tarvitaan lisää. Teemat ovat keskeisessä osassa Pohjois-Pohjanmaan neuvottelupäivässä 27.3.

Kokouksen asialista verkkosivuilla