Ajankohtaista

18.02.2019

Digi kuuluu kaikille – samoin tuki sen käyttöön

Julkisia sähköisiä palveluja kehitetään vauhdilla. Osa kuntalaisista on vaarassa jäädä palvelujen ulkopuolelle, jos netin ja laitteiden käyttö ei ole tuttua. Tarvitaan digitukea, jotta yhä useampi kuntalainen voisi jatkossa käyttää sähköisiä palveluja itsenäisesti.

Pohjois-Pohjanmaa on yksi viidestä pilotointialueesta, jotka vuonna 2019 panevat toimeen valtionvarainministeriön AUTA-hankkeessa luotua digituen toimintamallia.

Pilotin keskeisinä tavoitteina Pohjois-Pohjanmaalla ovat

 • digitukiverkoston toiminnan käynnistäminen kaikissa seutukunnissa
 • digituki-palvelujen kehittäminen, mm. olemassa olevien digitukipisteiden kuvaaminen ja uusien perustaminen, niiden toiminnan tuotteistaminen ja kuntalaisille tiedottaminen
 • selvitys digituen rakenteeksi
 • digituen kannustinmallien pilotointi
 • digituen maakunnallisen toimintasuunnitelman laatiminen
 • toiminnan kytkeminen yhteen muiden pilottimaakuntien ja kansallisten vastuutahojen kanssa (VM ja VRK).

Pilotin lopputuloksena syntyy Pohjois-Pohjanmaan digituen toimintasuunnitelma, joka suuntaa digituen ylläpitämistä ja kehittämistä hankevuoden jälkeen.

Kehittäminen on alkanut kunta- tai aluekohtaisten verkostojen kokoamisella. Verkostojen tehtävänä on sekä kehittää että antaa digitukea. Pohjois-Pohjanmaalla on viime vuoden lopulla tehty digituen tarvekartoitus, jota vielä paikallisesti tarkennetaan, jotta tuki vastaisi kuntalaisten erilaisiin tarpeisiin. Selvityksen mukaan viranomaisasiointi, älylaitteiden käyttö sekä erilaiset pilvipalvelut nousivat tarpeiden kärkeen.

Pohjois-Pohjanmaan digitukiverkoston toimijoita ovat mm.

 • kuntien asiakas- ja yhteispalvelupisteet, kirjastot ja sivistys- ja nuorisopalvelut
 • valtiohallinnon toimijat kuten TE-palvelut, KELA ja verotoimistot
 • alueen 3. sektorin toimijat (järjestöt, yhdistykset, vanhus-, vammais- sekä mielenterveys- ja päihdeneuvostot, muu vapaa kansalaistoiminta, seurakunnat jne.)
 • opetus- ja tutkimuslaitokset
 • alueella ja kansallisesti toimivat kaupalliset toimijat (esim. kauppaketjut, pankit).

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinnoima hanke toteutetaan vuoden 2019 aikana.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö, Marjut Parhiala, etunimi.sukunimi@popmaakunta.fi, p. 040 685 404