Ajankohtaista

21.02.2019

Pohjois-Pohjanmaalle kehitetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kuntakorttia

Pohjois-Pohjanmaan kunnat olivat viime kevään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kuntakeskusteluissa huolissaan siitä, unohtuuko maakunnan hyte-valmistelussa kuntien erilaisuus ja erityisyys. Tähän vastaukseksi maakunnassa lähdettiin kehittämään hyte-kuntakorttia, jolla kukin kunta voisi tuoda erilaisuuttaan ja erityisyyttään esille maakuntatason toimijoille hyte-työn tueksi. Pilotoinnin perusteella muotoutui valtakunnallisestikin ainutlaatuinen Pohjois-Pohjanmaan hyte-kuntakortti.

Kuntakortin käyttöönotosta järjestetään kunnille sähköinen äänestys huhtikuun puolivälissä. Kunkin kunnan hyvinvointiryhmällä tai vastaavalla on yksi ääni. Äänestystä silmällä pitäen kuntien toivotaan käsittelevän korttiasiaa hyvinvointiryhmässään ennen äänestystä.

Lisätietoa ja ohjeistusta kuntakortin käytöstä, täytöstä ja tulevasta äänestyksestä on lähetetty kuntien hyvinvointiyhteyshenkilöille sähköpostitse.

Tutustu korttiluonnokseen

Lisätiedot: Popmaakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija Sanna Salmela, etunimi.sukunimi@popmaakunta.fi