Ajankohtaista

28.02.2019

Maakunnan tulevaisuus puhututtaa - johtoryhmä ja poliittinen seurantaryhmä kokoontuivat

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua ohjaava johtoryhmä ja poliittinen seurantaryhmä kokoontuivat yhteiseen kokoukseen torstaina 28.2. Asialistalla olivat katsaus ajankohtaisiin asioihin ja maakunnan koetalousarvio. (Esityslista)

Ministeriö on antanut tilannekatsauksen hallituksen antamista vastineista perustuslakivaliokunnan muutosvaatimuksiin. Muutosjohtaja Marjukka Manninen esitteli johtoryhmälle ja poliittiselle seurantaryhmälle keskeiset nostot ratkaisuehdotuksista. Materiaali on luettavissa verkkosivuilta.

Koetalousarvio on harjoitus maakunnan talousarviosta

Johtoryhmälle ja poliittiselle seurantaryhmälle esiteltiin juuri valmistunut maakunnan koetalousarvio vuodelle 2021, joka sisältää myös suunnitelmat vuosille 2022 ja 2023. Kyseessä on iso kokonaisuus, joka kattaa kaikki maakunnan toimialat. Arvio on laadittu valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan yhteistyössä alueen eri toimijoiden ja ministeriön kanssa. Koetalousarvio toimii työkaluna neuvotteluissa ministeriön suuntaan ja pohjana maakunnan jatkovalmisteluille. Lisäksi se on avannut alueen tilannetta ja näkymiä kansalliselle tasolle.

Koetalousarvio on tärkeä harjoitus, koska se lisää tietoa ja ymmärrystä rahoituksen riittävyydestä, organisaatioratkaisujen vaikutuksista talouteen ja toiminnan sopeutustarpeista. Arviossa tarkastellaan monialaisen maakunnan tehtäviä ja alueiden ja tehtävien erityispiirteitä.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan tulee varautua väestörakenteen ja huoltosuhteen muutokseen, vahvistaa elinvoimaa ja kasvua ja vastata muuttuviin palvelutarpeisiin. Maakunnan väestön ikärakenne on nuori mutta se muuttuu lähivuosina, kun ikäihmisten määrä kasvaa nopeammin kuin muualla Suomessa. Kun ikäihmisten määrä kasvaa, myös heille suunnattuja palveluja tarvitaan lisää.

Johtoryhmä ja poliittinen seurantaryhmä kävi keskustelua koetalousarviosta ja ohjeisti valmistelua huomioimaan muun muassa tulevaisuuden haasteet väestörakenteen ja palvelutarpeen muutosten näkökulmasta ja rahoitusjärjestelmän mukautumisen näihin muutoksiin.

Koetalousarvion esitysmateriaalit

Valmistelun eteneminen

Johtoryhmä ja poliittinen seurantaryhmä kävi lyhyen keskustelun maakuntauudistuksen valmistelun etenemisen eri vaihtoehdoista. Etenemiseen nähdään kolme vaihtoehtoa riippuen valtakunnallisista päätöksistä: uudistus etenee ja valmistelu jatkuu nykyisellään, lakeja ei hyväksytä mutta valmistelu jatkuu valtakunnallisella tai alueellisella yhteisellä tahtotilalla ja suunnalla, tai lait eivät mene läpi ja valmistelu keskeytyy. Keskustelua etenemisestä jatketaan, kun valtakunnalliset päätökset on tehty.

 

Lisätietoja:

Johtoryhmän puheenjohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152 pauli.harju(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Popmaakunnan muutosjohtaja Marjukka Manninen, p. 050 390 0066 marjukka.manninen(at)popmaakunta.fi