Ajankohtaista

13.03.2019

Johtoryhmä kokoontui 12.3. Uudistuksessa tehty työ hyödynnetään jatkossa

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä kokoontui eilen tiistaina keskustelemaan valmistelun loppumisen vaikutuksista ja ICT-valmistelun tuloksista ja etenemisestä.

Johtoryhmälle esiteltiin ICT-valmistelussa tehtyjä toimia, joita tulisi vielä selvittää ja jatkaa. ICT-valmistelua on tehty kuudessa osa-alueessa, jotka ovat tietohallinnon organisoituminen ja toimintamallit, ICT-palvelujen järjestäminen ja ICT-infrastruktuuri, toimialariippumattomat hallinnon tietojärjestelmät, toimialasidonnaiset järjestelmät, tiedon johtaminen ja palvelujen digitalisointi. Johtoryhmä kävi keskustelua tietokantojen, erityisesti potilastietokantojen, yhtenäistämisen tarpeesta. Yhteisellä tietojärjestelmällä parannetaan ammattilaisten tiedonkulkua ja näin myös potilaiden saamaa palvelua.

Johtoryhmä kävi myös keskustelua uudistuksen valmistelun lakkaamisesta viime viikkoisen hallituksen eron seurauksena. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistyötä ja uudistyötä tarvitaan edelleen, mutta jatkossa kehittäminen tehdään osana organisaatioiden omaa kehittämistyötä. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa on tehty erinomaista työtä, jota halutaan hyödyntää ja viedä eteenpäin organisaatioiden yhteisissä kokoonpanoissa, kuten alueen sote-ryhmässä. Uudistus on tuonut uusia yhteistyötapoja ja yhteinen tekeminen jatkuu.

Valtionvarainministeriön myöntämä rahoitus ja lähipäivinä saatava ohjeistus kertoo, miten ja milloin valmistelutyön tulee olla kokonaan lopetettu, loppuraportit tehtynä ja sitoumukset päättyneenä. Loppuraporttien tulisi olla selkeitä ja sisältää johtopäätöksiä, joita organisaatiot voivat hyödyntää omassa toiminnassaan.

”Aloitamme hallitun alasajon. Hoidamme valmistelussa tehdyn työn paketoinnin siten, että siitä on todellista hyötyä tulevaisuudessa”, tiivistää muutosjohtaja Marjukka Manninen.

Valmistelua linjaavat toimielimet kokoontuvat viimeisiin kokouksiin: poliittinen seurantaryhmä 20.3. ja laaja seurantaryhmä 5.4.

Johtoryhmän kokouksen esityslista

Lisätietoja:

Johtoryhmän puheenjohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152 pauli.harju(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Popmaakunnan muutosjohtaja Marjukka Manninen, p. 050 390 0066 marjukka.manninen(at)popmaakunta.fi