Ajankohtaista

10.04.2019

Sote-ryhmän yhteistyötä halutaan jatkaa

Sote-ryhmä kokoontui 4.4. käsittelemään valmistelun ajankohtaisia asioita. Sote-vastuuvalmistelija Sirkku Pikkujämsä esitteli kansallisen ja maakunnallisen tilannekuvan valmistelun alasajosta. Haasteet ja tavoitteet, joihin uudistuksella pyrittiin vastaamaan, ovat edelleen ennallaan. Palveluiden kehittämistä olisi hyvä jatkaa nykyisissä organisaatioissa nykylainsäädännön pohjalta.

Valmistelua ohjaavat ryhmät ovat päättäneet toimintansa. Sote-valmisteluorganisaatio ajetaan alas kesäkuun loppuun mennessä. Sote-valmistelussa on tehty erityisen hienoa työtä muun muassa tiedolla johtamisen, talouden kokonaiskuvan ja alueen nykytilan ymmärryksen suhteen ja kerätty vertailutietoa muun muassa palvelurakenteesta, niiden muutoksista ja kehittymisestä suhteessa palvelutarpeisiin. Valmistelussa tehty työ kerätään yhteen ja raportoidaan, jotta organisaatiot voivat sitä hyödyntää. Loppuraporttiin kootaan johtopäätökset ja suositukset, ja niitä esitellään seuraavassa kokouksessa 24.4.

Kokouksessa keskusteltiin sote-ryhmän roolista, tehtävistä ja mandaatista jatkossa. Osallistujat totesivat, että sote-johtajien tapaamiset ja yhteistyö on ollut hyvää ja se nähdään tarpeelliseksi myös tulevaisuudessa.

Pikkujämsä esitteli vasta valmistuneen pohjoisen alueen sote-peruspalveluiden markkina-analyysin tuloksia. Selvitys on tehty Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun maakuntien sote-valmisteluorganisaatioiden yhteistyönä. Selvityksessä yritykset ovat tuoneet esiin ajatuksiaan ja toiveitaan vuoropuhelun ja markkinoiden kehittämiseksi. Yrittäjät toivoivat pieneksi pilkottuja kilpailutuksia ja selkeää tiedottamista niistä.

PPSHP:n johtaja Ilkka Luoma kertoi Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin integraatiohankkeesta. Kyseessä on toiminnallinen hanke, jossa tarkastellaan asiakkaan hoito- ja palveluketjuja yli organisaatiorajojen. Tavoitteena on löytää keinoja, joilla selkeytetään asiakkaiden ja tiedon kulkua organisaatioiden välillä ja vähennetään Oulun seudun yhteispäivystyksen kuormittumista. Selvityksen johtopäätöksiä kuullaan kevään aikana.

Pekka Kantola antoi ICT-tilannekatsauksen. Popmaakunnan organisaatioilla on edelleen yli 350 erillistä järjestelmää, joissa on asiakas- ja potilasdataa. Kaikki ICT:hen liittyvät riskit ovat edelleen jäljellä. Kantola suositteli, että organisaatiot sopivat miten yhteistyötä ja kehittämistä tehdään jatkossa ICT:n osalta.

Lisätietoja sote-vastuuvalmistelija Sirkku Pikkujämsä, p. 050 576 8518