Hankkeet

Pohjois-Pohjanmaan asukkaiden palveluita kehitetään osana maakunta- ja sote-uudistusta myös useissa hankkeissa.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita.

Pohjois-Pohjanmaan digituki-pilotti (POUTA)

Valtionvarainministeriön AUTA-hankkeen Digituen toimintamalli kuvaa, miten Suomessa digituen saatavuus voidaan järjestää niiden henkilöiden auttamiseksi, jotka eivät osaa tai pysty käyttämään digitaalisia palveluja. Pohjois-Pohjanmaan digitukipilotti on osa valtakunnallisen digituen toimintamallin toimeenpanoa.

POP muutoksen tuki

hankkeen tavoitteena on varmistaa, että uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden johto, esimiehet ja henkilöstö saavat oikeaa, ajankohtaista sekä yhtenäistä tietoa maakunta- ja sote-uudistuksen lähtökohdista, muutoksen tavoitteista, etenemisestä ja vaikutuksista. Hankkeessa järjestetään muutostilannetta tukevia koulutuksia.


Muita hankkeita Pohjois-Pohjanmaalla:


Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke

Hanke tukee erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä maakunta- ja sote-uudistuksen ja siitä johtuvan kuntauudistuksen muutosvaiheessa. Hanke toimii maakuntavalmistelussa sekä Pohjois-Pohjanmaan kaikissa 30 kunnassa.


SoteNoste

Hanke tuo yhteen Koillismaan alueen PK-yrittäjät verkostoitumalla ja valmistautumalla sote- muutokseen.

Nämä sivut on rakennettu Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua varten. Uudistuksen toimeenpanon valmistelu on lopetettu 8.3.2019.

Tämä sivusto pidetään toistaiseksi avoinna, jotta kaikki valmistelun materiaali on avoimesti nähtävillä ja käytössä valmistelun dokumentointiin. Sivuston sisällöt arkistoidaan ja ne ovat käytössä mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Sivuja ei kuitenkaan enää kaikilta osin päivitetä.