Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Ihmisen hyvinvointi on koko elämä ja arjen mukavaa sujumista

Mitkä asiat tekevät sinun elämästäsi hyvää ja saavat sinut kokemaan olosi hyvinvoivaksi? Jokainen vastannee hieman eri tavalla, mutta useimmiten vastauksissa toistuvat esimerkiksi turvallinen elinympäristö, viihtyisä koti, läheiset ihmiset, terveys, riittävä taloudellinen toimeentulo, työ, sujuva arki, mukava tekeminen vapaa-ajalla ja luonnon läheisyys. Lopulta siis varsin arkiset asiat johtavat kokemukseen siitä, että elämme hyvää elämää. Tämä on otettu tulevan POPmaakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) valmistelutyön lähtökohdaksi.

POPmaakunnan hyte-valmistelussa halutaan pitää keskiössä se, jota varten työtä tehdään – pohjoispohjalainen ihminen. Koska hyvän elämän edellytykset eivät noudata organisaatioiden hallinnollisia rajoja, hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille: ihmiselle itselleen, läheisille, lähiyhteisöille, kunnalle, tulevalle maakunnalle, järjestöille, seurakunnille, poliisille, yrityksille ja muille toimijoille. Hyte-valmistelussa korostetaankin nyt osallisuutta ja yhteisöllisyyttä eli jokapäiväistä arjen turvaa tuovan yhteisön merkitystä.    

Sitä, mihin asioihin POPmaakunnan hyte-valmistelussa pyritään vaikuttamaan, on avattu alla olevassa kuviossa. Pohjois-Pohjanmaan kuntien ja maakuntavalmistelun yhteinen tahtotila on, että hyvinvoinnin edistämisessä huomioidaan kaikki kuvassa mainitut asiat. Painotusta voidaan tarpeen ja ajan mukaisesti vaihdella. Hyvinvointityötä tehdään verkostomaisesti useiden toimijoiden kanssa

 

Tällä sivulla kerrotaan hyte-valmistelun etenemisestä ja jaetaan yhteiseen käyttöön ja hyödynnettäväksi tarkoitettua materiaalia. Tervetuloa mukaan pohjoispohjalaisten hyvinvointia edistävään yhteistyöhön!

Video: Mitä hyvinvointi on? Popmaakunnan hyte-valmistelu

Hyödynnä myös videon materiaali selostettuna diaesityksenä.

Video: Toimijoiden hyte-tehtävät – Popmaakunnan hyte-valmistelu

Hyödynnä myös videon materiaali selostettuna diaesityksenä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen materiaalit hyödynnettäväksi:

Hyte-valmistelun loppuraportti
Loppuraportin kuviot
Hyte-kuntakortti
Hyte-yhteisökortti

Hyvinvoinnin tiekartat ja suunnitelmat

Hyte-tiekartta 2017–2023

Hyvinvointikertomus ja tietoa hyvinvoinnista

Lue tämä ensin - johdanto tietopaketteihin

Koettu hyvinvointi
Asuminen ja elinympäristö
Ihmissuhteet, osallisuus, elämänmuutokset

Taloudellinen toimeentulo

Opiskelu

Työ

Vapaa-aika

Elintavat ja terveyskäyttäytyminen

Mielen hyvinvointi ja fyysinen terveys

Toimiva arki

Yhteiskunta, arvot ja vaikuttaminen


Valmistelumateriaalit

Näkökulmia ja puheenvuoroja hytestä

Mitä hyvinvointi ja hyte ovat? – "joogaajakuvat"

Hyte-kuntakierroksen tulokset

Yhteyshenkilöt:

Sanna Salmela
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntija, POPmaakunta
p. 040 5890 132, etunimi.sukunimi@popmaakunta.fi
Twitter: @SSalmelaPOP

Ilpo Tapaninen, p. 050 301 7546, etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi

Leena Pimperi-Koivisto, p. 050 395 0331, etunimi.sukunimi@popmaakunta.fi

Hannu Kallunki, p. 040 068 0303, etunimi.sukunimi@ras.fi