Kasvupalveluilla vaikuttavuutta

Kasvupalveluiden valmistelussa arvioitiin kasvupalvelun palvelutarjonnan tason säilyvän edellisiä vuosia vastaavalla tasolla vuonna 2021. Haasteena on palveluiden saatavuuden turvaaminen eri puolilla maakuntaa. Palveluluiden järjestämisessä tulee huomioida eri kohderyhmien painotukset, kuten esim. pitkään työttömänä olleet, nuoret työnhakijat sekä kasvuun ja kansainvälistymiseen pyrkivät yritykset. Riittävillä osaamista tukevilla kasvupalveluilla helpotetaan alueen yritysten kasvua ja kehittymistä.

Valmistelussa näkyville työllisyyspalveluiden kustannusvaikutuksia:

  • Kun työttömyys kestää yli 12kk, riski syrjäytymiseen kasvaa 70%.​
  • Työelämästä syrjäytyneen pitkäaikaiskustannus on 600 000€.​
  • Maakunnan asukkaan työttömyysturvakulut ovat vuositasolla 8 360€ (v. 2017).
  • Yhden päivän työttömyyskustannukset ovat Pohjois-Pohjanmaalla n. 4 milj. euroa (v. 2017).​
  • Yritykselle muodostuu tuotannon arvon menetystä n. 165€/pv puuttuvasta osaavasta työntekijästä (v. 2017) ​


Valmistelussa suositellaan jatkovalmisteluun: palvelun sujuvuuden ja ketteryyden varmistaminen, yhteiset prosessit kumppaneiden kanssa.​

Yritysten odotukset kasvupalvelulle

Alueen yrityksille suunnattu Kasvukysely valmisteltiin yhteistyössä ELY-keskuksen, TE-toimiston, Oulun kauppakamarin ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa.

Yritykset toivoivat maakunnan järjestävän myös jatkossa työnvälityspalvelua ja varaavan riittävästi rahoitusta palkkatukeen, starttirahaan, yritysten kehittämisavustuksiin ja kehittämispalveluihin.​ Vastaajat pitivät tärkeänä, että heillä olisi mahdollisuus itse valita sopiva palvelutuottaja.​ ​Lue tiedote tuloksista.

Valmistelussa suositellaan jatkovalmisteluun: tarkemmat kyselyt eri toimialojen yrityksille, julkisissa yrityspalveluissa esim. puitekilpailutusten suosiminen, osaavan työvoiman saatavuus/ratkaisukeskeiset palvelut.

 

Nämä sivut on rakennettu Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua varten. Uudistuksen toimeenpanon valmistelu on lopetettu 8.3.2019.

Tämä sivusto pidetään toistaiseksi avoinna, jotta kaikki valmistelun materiaali on avoimesti nähtävillä ja käytössä valmistelun dokumentointiin. Sivuston sisällöt arkistoidaan ja ne ovat käytössä mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Sivuja ei kuitenkaan enää kaikilta osin päivitetä.