Maakuntaorganisaation valmistelu

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaorganisaatiota suunniteltiin yhteistyössä maakuntaan siirtyvien organisaatioiden kanssa. Organisaatiota ja erilaisia päätöksenteon rakenteita käsiteltiin esivalmisteluvaiheessa valmistelua ohjaavissa toimielimissä.

 

Poliittisen päätöksenteon rakenne

Popmaakunnan poliittinen päätöksentekorakenne saatiin linjattua. Ensimmäisellä maakuntavaltuustolla olisi ollut erityisen paljon tärkeitä asioita linjattavana, sillä se olisi päättänyt esimerkiksi maakunnan hallinnosta, toimielimistä ja organisaatiosta.

 


Popmaakunnan valmistelua ohjaavat toimielimet linjasivat, että tulevan maakunnan poliittiseksi päätöksentekorakenteeksi valmisteltiin mallia, jossa olisi ollut sekä valiokuntia että lautakuntia.

 

Maakuntavaltuuston alaisia valiokuntia olisi tullut kolme: tulevaisuus-, talous- ja turvallisuusvaliokunnat. Valiokuntien jäsenet ovat valtuutettuja. Lisäksi maakuntahallituksen alaisuudessa toimii kolme lautakuntaa: hyvinvointilautakunta, elinvoimalautakunta ja ympäristö- ja liikennelautakunta.

Maakunnalle oli suunniteltu erilaisia vaikuttamistoimielimiä, kuten vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto ja vammaisneuvosto. Näiden jäsenet koostuvat nykyisten kuntien vastaavien toimien jäsenistä, kuhunkin toimielimeen tulee yksi jäsen kuntaa kohden.

Maakuntavirasto ja palvelujen järjestäminen

Maakuntien toiminnassa palvelujen järjestäminen ja tuottaminen olisi erotettu toisistaan sosiaali- ja terveyspalveluissa, pelastustoimen ja varautumisen palveluissa, kasvupalveluissa sekä lomituspalveluissa. Popmaakunnan valmistelussa nämä järjestämistoiminnot olisivat sijoittuneet niin sanottuun maakuntavirastoon.

 

Lisäksi maakuntavirastoon olisi tullut konsernipalvelut, eli esimerkiksi hallinto, viestintä, talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, hankinnat ja tilapalvelut.

Sote-järjestämisen organisoitumisen suunnittelua tehtiin ns. hybridimallilla. Mallissa on neljä vastuualuetta ja lisäksi poikkihallinnollisia vastuukokonaisuuksia.

Asiakkaiden palvelut sijoittuvat liikelaitoksiin

Pohjois-Pohjanmaalla suunnittelun perusperiaate oli, että kaikki sellaiset toiminnoit, joissa asiakas asioi, sijoittuvat liikelaitoksiin. Liikelaitosrakenteeksi valmistellaan mallia, jossa liikelaitoksia on kolme.

 

Suoran valinnan palvelujen eli sote-keskusten ja hammashoitoloiden organisoitumista ei valmisteltu.

Nämä sivut on rakennettu Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua varten. Uudistuksen toimeenpanon valmistelu on lopetettu 8.3.2019.

Tämä sivusto pidetään toistaiseksi avoinna, jotta kaikki valmistelun materiaali on avoimesti nähtävillä ja käytössä valmistelun dokumentointiin. Sivuston sisällöt arkistoidaan ja ne ovat käytössä mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Sivuja ei kuitenkaan enää kaikilta osin päivitetä.