Maakuntaorganisaation valmistelu

Tulevaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaorganisaatiota suunnitellaan yhteistyössä maakuntaan siirtyvien organisaatioiden kanssa. Tulevaa organisaatiota ja erilaisia päätöksenteon rakenteita käsitellään jo esivalmisteluvaiheessa valmistelua ohjaavissa toimielimissä. Lopulliset päätökset tekee maakuntavaltuusto.

 

Poliittisen päätöksenteon rakenne

Tulevan maakunnan ylin päätösvalta on maakuntavaltuustolla, jonka jäsenet valitaan vaaleilla. Ensimmäisten maakuntavaalien tarkka ajankohta selviää sen jälkeen, kun eduskunta on päättänyt uudistuksen lainsäädännöstä.

Maakuntavaltuusto ja sen alaiset toimielimet päättävät maakunnan palveluista. Ensimmäisellä maakuntavaltuustolla tulee olemaan erityisen paljon tärkeitä asioita linjattavana, sillä se päättää esimerkiksi maakunnan hallinnosta, toimielimistä ja organisaatiosta. Lisäksi ensimmäinen valtuusto asettaa johtamisjärjestelmän, valitsee johtavat virkamiehet sekä päättää henkilöstön siirtymisestä, sopimuksista ja yhteistyöstä kuntien ja muiden maakuntien kanssa.

 


Popmaakunnan valmistelua ohjaavat toimielimet ovat linjanneet, että tulevan maakunnan poliittiseksi päätöksentekorakenteeksi valmistellaan mallia, jossa on sekä valiokuntia että lautakuntia.

 

Maakuntavaltuuston alaisia valiokuntia tulee kolme: tulevaisuus-, talous- ja turvallisuusvaliokunnat. Valiokuntien jäsenet ovat valtuutettuja. Lisäksi maakuntahallituksen alaisuudessa toimii kolme lautakuntaa: hyvinvointilautakunta, elinvoimalautakunta ja ympäristö- ja liikennelautakunta.

Maakunnalle tulee erilaisia vaikuttamistoimielimiä, kuten vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto ja vammaisneuvosto. Näiden jäsenet koostuvat nykyisten kuntien vastaavien toimien jäsenistä, kuhunkin toimielimeen tulee yksi jäsen kuntaa kohden.

Maakuntavirasto ja palvelujen järjestäminen

Maakuntien toiminnassa palvelujen järjestäminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan sosiaali- ja terveyspalveluissa, pelastustoimen ja varautumisen palveluissa, kasvupalveluissa sekä lomituspalveluissa. Popmaakunnassa nämä järjestämistoiminnot sijoittuvat niin sanottuun maakuntavirastoon. Lisäksi virastoon sijoittuvat alueiden kehittämiseen, rahastoihin, maakuntakaavoitukseen sekä liikenteeseen, ympäristöön ja maaseudun kehittämiseen liittyvät tehtävät sekä maksajavirastotehtävät.

 

Lisäksi maakuntavirastoon tulevat konsernipalvelut, eli esimerkiksi hallinto, viestintä, talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, hankinnat ja tilapalvelut. Konsernipalveluiden rakentumista valmistellaan Popmaakunnassa kevätkaudella 2019.

Sote-järjestämisen organisoitumisen suunnittelu etenee ns. hybridimallilla. Mallissa on neljä vastuualuetta ja lisäksi poikkihallinnollisia vastuukokonaisuuksia.

Asiakkaiden palvelut sijoittuvat liikelaitoksiin

Pohjois-Pohjanmaalla suunnittelun perusperiaate on, että kaikki sellaiset toiminnoit, joissa asiakas asioi, sijoittuvat liikelaitoksiin. Liikelaitosrakenteeksi valmistellaan mallia, jossa liikelaitoksia on kolme.

 

Suoran valinnan palvelujen eli sote-keskusten ja hammashoitoloiden organisoituminen tarkastellaan myöhemmin. Pohdinnassa on, muodostavatko kokonaisuudet oman liikelaitoksen. Myös mahdollinen yhtiöittäminen tarkastellaan myöhemmin.