Strategiatyö

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan strategiatyö on startannut, tervetuloa mukaan! 

Maakunta- ja soteuudistus on valtakunnallinen ja historiallisesti merkittävä uudistus. Muutos koskee POPmaakunnan alueella 20 000 ihmisen työtä ja yli 400 0000 asukkaan palveluja. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021 alkaen. Strategiaa tarvitaan ohjaamaan toimintaa, toisin sanoen kaikki maakunnan palvelut nojautuvat strategiaan. Siksi strategia on tärkeä. Se ei ole vain paperi, joka lukitaan valmistumisen jälkeen piiloon kassakaappiin.

Strategia ei synny itsestään vaan se tehdään yhdessä maakunnan asukkaiden, työntekijöiden, poliittisten toimijoiden, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on tehdä selkeä ja POPmaakunnan näköinen kokonaisuus, johon halutaan ja voidaan sitoutua.

Strategian lisäksi POPmaakunnalle tulee koko maakunnan kattava palvelulupaus ja erilaisia ohjelmia ja suunnitelmia, kuten järjestämisohjelma, talousarvio ja taloussuunnitelma, maakuntaohjelma ja kaava ml. liikennejärjestelmäsuunnitelma, turvallisuus- ja varautumisohjelma, henkilöstöpoliittinen ohjelma, viestintäohjelma, ICT-ohjelma jne. Näihin palataan valmistelun etenemisen myötä.

Mitkä ovat POPmaakunnan arvot?

Hyvät arvot ovat ne toimintasäännöt, joiden mukaan POPmaakunta toimii. Arvot ovat niitä asioita, jotka toivomme jokaisen omaksuvan ja toteuttavan. Olemme keränneet maakuntamme siirtyvien organisaatioiden nykyiset arvot ja annamme ne keskusteltavaksi. Osallistu arvokeskusteluun kertomalla, mitkä arvoista ovat sinun mielestä tärkeitä tulevan maakunnan arvoiksi. 

Kyselyyn on kerätty tulevaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan siirtyvien organisaatioiden arvoja. Mitkä näistä sinä haluat ottaa mukaan uuteen maakuntaan?

Vaikuta osallistumalla kyselyyn

Kysely toteutetaan anonyymisti, eikä sillä kerättyjä tietoja voida yhdistää yksittäiseen henkilöön.

 

POPstrategia esittelysetti (17.5. johtoryhmän ja poliittisen seurantaryhmän kokous

____________________

Kerro arvot!

Olemme keränneet maakuntamme siirtyvien organisaatioiden nykyiset arvot ja annamme ne keskusteltavaksi.

 Osallistu arvokeskusteluun kertomalla, mitkä arvoista ovat sinun mielestä tärkeitä tulevan maakunnan arvoiksi.

Naps - kuvalla mukaan!

Voit osallistua arvokeskusteluun myös työporukoissa tai muissa yhteisöissä - vastatkaa kyselyyn, ota kuva osallistujista ja lähetä se uudistuksen valmisteluun: tiedotus@popmaakunta.fi

Kuvia voidaan käyttää POPmaakunnan viestinnässä

______________

Seuraa POPvalmistelua

 @POPmaakunta

 Twitterissa @POPmaakunta