Strategiatyö

Maakunnan strategian valmistelu ehdittiin aloittaa. Työtä tehtiin eri sidosryhmien kanssa työpajoissa ja kaikille avoimella verkkokyselyllä. Tavoitteena oli tehdä selkeä ja POPmaakunnan näköinen kokonaisuus, johon halutaan ja voidaan sitoutua.

Mitkä ovat POPmaakunnan arvot?

Hyvät arvot ovat ne toimintasäännöt, joiden mukaan POPmaakunta toimii. Arvot ovat niitä asioita, jotka toivomme jokaisen omaksuvan ja toteuttavan. Valmistelu keräsi ajatuksia ja kommentteja arvoista verkkokyselyn ja työpajojen avulla.  

Verkkokyselyn pohjamateriaaliksi kerättiin siirtyvien organisaatioiden arvot ja vastaajat valitsivat niistä kolme itselleen tärkeintä arvoa. Kysely tetoutettiin anonyymisti, eikä sillä kerättyjä tietoja voida yhdistää yksittäiseen henkilöön.

  

 

Maakunnan organisaatioiden työntekijät työstivät maakunnan arvoja omissa työpajoissaan.

Verkkokyselyssä eniten ääniä saivat:

Asiakaslähtöisyys
Vastuullisuus
Oikeudenmukaisuus
Avoimuus
Turvallisuus

Lisäksi vastaajat antoivat omia ehdotuksia, kuten

Tasa-arvoisuus
Luottamus
Riittävät resurssit
Luontoarvot
Ympäristövastuullisuus
Osallisuus

Kyselyssä kysyttiin myös, mikä maakunnassamme on POP.
Vastauksia saimme paljon, tässä poimintoja:

Tekemisen meininki
Avoin ja innovatiivinen ympäristö yrityksille ja asukkaille
Puhdas ympäristö ja luonto
Jokainen on tärkeä, yhdessä olemme enemmän
Digiosaaminen ja sähköisten palvelujen hyödyntäminen
Järjestöystävällinen maakunta
Ikäihmisten tarpeet
Tasavertaisuus riippumatta siitä, missä POP-alueella asuu
Kaikki hoitaa hommat
Työn taitaminen
Asukas
Palveluiden saatavuus on POP
Rohkeus kokeilla, kyky ajatella uudella tavalla
Jokainen on tärkeä, yhdessä olemme enemmän
Perheet ja niiden hyvinvointi

POPstrategia esittelysetti (17.5. johtoryhmän ja poliittisen seurantaryhmän kokous

Nämä sivut on rakennettu Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua varten. Uudistuksen toimeenpanon valmistelu on lopetettu 8.3.2019.

Tämä sivusto pidetään toistaiseksi avoinna, jotta kaikki valmistelun materiaali on avoimesti nähtävillä ja käytössä valmistelun dokumentointiin. Sivuston sisällöt arkistoidaan ja ne ovat käytössä mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Sivuja ei kuitenkaan enää kaikilta osin päivitetä.