Työryhmät

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaorganisaatiota valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä henkilöstöä luovuttavien organisaatioiden kanssa. Valmisteluorganisaatiossa työskenteli kymmeniä henkilöitä 5–100% työaikaprosenteilla. Suurin osa teki työtä sekä omaan lähettävään organisaatioon että valmisteluun. Valmistelua tehtiin myös työryhmissä, jotka suunnittelevat oman vastuualueensa uudistuksen etenemistä ja vaikutuksia.

Sote-ryhmä

Pohjois-Pohjanmaalla sote-valmistelun selkänojana ja ohjaavana ryhmänä toimi nykyisten sote-organisaatioiden johtavista viranhaltijoista koostuva sote-ryhmä.

Sote-ryhmän muistiot


Maakuntauudistuksen sisältötyöryhmät

1. Maakuntastrategia, maakuntakaava, alueidenkäyttö ja liikennejärjestelmätyö

Puheenjohtaja Jussi Rämet (etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)

Työryhmän muistiot

2. Elinkeino ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus

Puheenjohtaja Petri Keränen (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

Työryhmän muistiot


3. Pelastustoimi ja varautuminen

Puheenjohtaja Petteri Helisten (etunimi.sukunimi@popmaakunta.fi)

Työryhmän muistiot


4. Maaseutupalvelut, ympäristöterveydenhuolto, luonnonvarat ja vesistöt sekä lomituspalvelut

Puheenjohtaja Timo Lehtiniemi (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

Työryhmän muistiot

Tukipalvelutyöryhmät

Niin sanottujen sisältötyöryhmien lisäksi tulevaa maakuntaorganisaatiota rakennetaan tukipalvelutyöryhmissä. Tutustu muistioihin:

ICT-työryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmä

Tilat ja kiinteistöt -työryhmä

Hallintotyöryhmä

Viestintäryhmä