Uudistuksen aikataulu

Uudistuksen keskeisimmät aikataululliset etapit ovat lakien vahvistuminen, joka todennäköisesti tapahtuu alkuvuoden 2019 aikana ja maakuntavaalit vuoden 2019 aikana. Maakunta aloittaa toiminnan 1.1.2021.

 

Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpano tapahtuu neljässä vaiheessa: esivalmistelu, maakunnan toimintaa valmisteleva väliaikaishallinto, maakunnan käynnistymisvaihe ja uuden maakunnan ensimmäinen varsinainen toimintakausi.