Loppuraportit

Näille sivuille kerätään Popmaakunnan valmistelussa tehdyt loppuraportit ja keskeiset esitykset. Materiaali on kaikkien hyödynnettävissä. Jos kaipaat lisää materiaalia, ota yhteyttä Pohjois-Pohjanmaan liittoon, puhelin 040 685 4000.