Ateria- ja puhdistuspalvelut

Ateria- ja puhdistuspalveluiden selvitys tehtiin kevään 2018 aikana Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Esiselvityslomake lähetettiin kaikkiin maakuntauudistuksessa siirtyviin ateria- ja puhdistuspalveluja käyttäviin ja tuottaviin organisaatioihin, lukuun ottamatta TE-keskusta ja ELY-keskusta. Kyselyllä kartoitettiin siirtyviä ateria- ja puhdistuspalveluiden eri toimintojen volyymejä, henkilöstöä, hankintoja ja toiminnasta muodostuvia kustannuksia.

Lähiruoan ja kotimaisten elintarvikkeiden merkitys näkyy kuntien valinnoissa. Maakunnan alueella 29 kuntaa käyttää toiminnassaan lähiruokaa ja/tai kotimaisia elintarvikkeita. 13 kuntastrategiaan on kirjattu lähiruoan merkitys ja 7 kuntastrategiaan on merkitty suoraan käyttävänsä lähiruokaa. Uudistuksen edetessä olisi tullut päätettäväksi maakunnan suhtautuminen alueen lähiruokaan ja millainen vaikuttavuus hankinnoilla on kuntien elinkeinoon ja elinvoimaisuuteen.

Ateriapalvelut toimivat pääsääntöisesti kuntaorganisaation sisäisinä yksikköinä, keittiötoiminnot sijaitsevat koulukiinteistöissä. Maakunnaan alueella kolme kuntaa tuottaa palveluita liikelaitoksena ja yksi kunta yhtiöittänyt toimintansa. Yksi kunta on ulkoistanut ateriapalvelutoimintonsa. Ateriapalveluita tarjotaan muun muassa vuodeosastoilla, palvelutaloissa, henkilöstöruokaloissa ja kuljetetaan kotiin.

Erilaiset toimintatavat näkyvät muun muassa miten asiakkaille kuljetetaan ateriat kotiin. Aterioiden toimitusmäärät vaihtelevat kuntakohtaisen kunnan koon mukaisesti. Koko maakunnan alueella suurin toimituspäivä oli noin 3000 annosta. Näistä annoksista vietiin yli 50 % jäähdytettyinä aterioina. Viisi kuntaa toimittaa kaikki ateriat jäähdytettyinä. 16 kuntaa toimittaa ateriat päivittäin lämpimänä. Loput kunnista kuljettavat ateriat arkipäiväisin lämpiminä ja viikonloppuisin jäähdytettyinä. Yleisesti voidaan todeta, että kotiinkuljetettavien aterioiden määrä on lisääntymässä tulevaisuudessa Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Suositukset ateriapalveluiden jatkokehittämiseen:

 • palvelua on yhdenmukaistettava, riippumatta onko toiminta omaa vai ulkoistettua
 • omana tuotantona tuotannonohjaus yhdenmukaiseksi
 • toiminnassa on järkevää mennä ohjattuun palvelumuotoon
 • verrattava oman tuotannon ja nykyisten ulkoistettujen ateriapalveluiden kustannuksia
 • kartoitettava valmistuskeittiöiden kunto

 

Maakunnalle siirtyvien puhdistettavat tilat vaihtelevat yksittäisistä kouluterveyden hoitohuoneista kokonaisiin kiinteistöihin. Puhdistuspalveluissa maakunnan alueella on erilaisia palvelumalleja ja rajapinnat tehtävissä vaihtelevat eri organisaatioiden välillä. Palvelukuvauksissa eroja on muun muassa vuodehuoltotehtävissä, välinehuollon tehtävissä ja ateriapalvelun tehtävissä.

Suositukset puhdistuspalveluiden jatkokehittämiseen:

 • siivoustyö mitoitettava yhtenäisillä välineillä ja menetelmillä
 • yksittäisten tilojen puhdistamisessa yhteistyötä vuokraavan peruskunnan kanssa
 • maakunnan toimintamallissa huomioitava soten tahtotila
  ´
 • yhtenäistettävä palvelunkuvaukset
 • arvioitava siirtyvät resurssit ja sitä kautta yhteiset ulkoistamistarpeet