Henkilöstö

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistus olisi koskenut reilua 20 000 työntekijää maakunnan alueella. Valmistelun tärkein tehtävä on ollut varmistaa turvallinen ja hallittu aloitus maakuntaorganisaatiossa.

Henkilöstöasioiden valmisteluun osallistui laaja-alaisesti henkilöstöä kaikista toimintoja siirtävistä organisaatioista.

Henkilöstötyöryhmän teki vuonna 2016 esiselvityksen kunnissa, kuntayhtymissä ja valtiolla liikkeen luovutuksen piiriin kuuluvasta henkilöstöstä. Tietoja ja tehtyjä selvityksiä on voitu ja voidaan osittain hyödyntää nykyisten organisaatioiden toiminnassa.

POP muutoksen tuki -hanke on toiminut organisaatioiden tukena muutostilanteessa. Hankkeen tavoitteena on ollut varmistaa, että johto, esimiehet ja henkilöstö saavat oikeaa, ajankohtaista sekä yhtenäistä tietoa uudistuksen lähtökohdista, muutoksen tavoitteista, etenemisestä ja vaikutuksista. Hanke on järjestänyt muutostilannetta tukevia koulutuksia ja valmennuksia, joiden sisältöä on tarkennettu uudistuksen valmistelun loppumisen jälkeen. Esimiehet ovat saaneet koulutusta muun muassa muutosjohtamiseen, työhyvinvoinnin merkitykseen, omaan jaksamiseen ja pohtineet keinoja henkilöstön motivointiin ja sitouttamiseen. Lisäksi koulutuksissa on vahvistettu viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ja etsitty työkaluja onnistumiskeskeisen kulttuurin rakentamiseen. Tutustu hankkeeseen.

Ammattijärjestöt ovat olleet mukana valmistelussa muun muassa väliaikaisen yhteistoimintaelimen kautta. Yhteistoiminnan tavoitteena on ollut antaa henkilöstölle mahdollisuus osallistua toiminnan kehittämiseen ja henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun.

Henkilöstövalmistelun oppeja ja hyötyjä:

Maakunnan talous- ja henkilöstöpalveluiden tuottamiseen valmistautuminen

•       HR-ICT -järjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto sekä HR-raportointi

•       HR-järjestelmien valinta ja käyttöönottoon valmistautuminen

•       Laaja SWOT-analyysi järjestelmistä

•       HR-prosessien nykytilan kuvaukset tehty

•       HR-prosessien kehittäminen / sähköistäminen / digipalvelut etenee PPSHP:ssä

•       Maakuntakonserni HR-toimintamallin valmistelu

•       Työterveyshuoltopalveluiden järjestämiseen liittyvä selvitys

•       Henkilöstöä, palvelussuhdeasioita ja henkilöstökäytäntöjä koskeva selvitys

Valmistelun päätyttyä on jäänyt toimimaan hyvät verkostot, on opittu tuntemaan toisiamme ja toistemme toimintaympäristöä.

Muutoksen tuki -valmennusten videoita:

Esimies muutosviestijänä -valmennus

Esimiesten muutosjohtamisen valmennusohjelman

Henkilöstöviestintää:

Henkilöstöskypet ja henkilöstön infokirjeet