Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalveluiden valmistelua on tehty laajalla yhteistyöllä alueiden sote-organisaatioiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Alueen erityispiirteet on tunnistettu ja uusia yhteistyön ja kehittämisen kohteita löydetty.

Sote-valmistelu esitellään viidessä kokonaisuudessa:

TKI ja osaaminen

Monialaisen maakunnan tilannekuva ja talous

Tietojohtaminen

Monialainen integraatio

Aluesimulointi ja alueiden erityisyydet

Viranomaistoimintaan ja asiakkuuksiin liittyvä päätöksenteko