TKI ja osaaminen

Popmaakunnan valmistelussa tutkimuksen, kehittämisen, innovoinnin ja osaamisen merkitys tunnustettiin yleisesti. Monialaisen tutkimuksen nähtiin olevan maakunnallinen investointi, joka parantaa palvelujen laatua, alueen elinvoimaa ja turvaa osaajien saatavuutta. Monitieteellistä tutkimusta tarvitaan monialaisen maakunnan päätöksenteon ja toiminnan tueksi.

Pohjois-Pohjanmaan ja koko Pohjois-Suomen näkökulmasta on erittäin tärkeää turvata edelleen lääketieteellinen tiedekunta, koulutus ja tutkimus alueella. Jatkossa sosiaalitieteiden tutkimus tulisi yhteensovittaa osaksi pohjoisen Suomen tutkimuksen vastuuta myös rahoituksen muutoksien vuoksi. Uudet erityistä osaamista ja näyttöön perustuvaa työtä tukevat verkostoituvat rakenteet (OT-osaamisen tukikeskus- ja VIP –Vaativan erityistason oppimisen tuen verkosto) tulisi sisällyttää osaksi Pohjoisen alueen TKI-O-rakennetta. Myös sosiaalialan osaamiskeskusten erityistehtävien huomioiminen osana tulevaa TKI-kokonaisuutta on huomioitava.

Yliopistosairaala-maakunnalla on paljon lakisääteisiä sote-tutkimukseen liittyviä velvoitteita ja toisaalta se ylläpitää myös tarpeellista ja tärkeää tutkimusinfrastruktuuri (mm.)

•       Pohjoinen syöpäkeskus

•       HTA-yksikkö (kansallinen tehtävä: lääketieteellisten menetelmien arviointi)

•       Alueellinen, eettinen toimikunta

•       Alueellinen tutkimustoimikunta

•       Tutkimuspalveluyksikkö

•       Tieto- ja tutkimusalustat: mm. Oulu Health, OYS test lab, Tulsa - Tulevaisuuden sairaala 2030

Valmistelussa edistettiin monialaista osaamista ja yhteistyötä tehtiin koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden (yliopisto, ammattikorkeakoulu, ammattiopisto) sekä työelämän toimijoiden kanssa. Mm. opetussuunnitelmatyöhön osallistuttiin erilaisissa työpajoissa sekä työelämäkuulemisien muodossa.

Koulutuksen ja tarvittavan osaamisen sekä työvoimatarpeen ennakointia valmisteltiin monitoimijaisessa työryhmässä, mutta konkreettisiin ratkaisuehdotuksiin ei vielä päädytty. Tunnistettiin tarve liittää koulutuksen ja sen laadun arvioinnin kehittäminen osaksi yhteistä Pohjoisen alueen koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen rakennetta. Työryhmässä valmisteltiin osaamisen kehittämisen vastuita: mitä palvelujärjestelmä kouluttaa ja mistä koulutuksesta vastaa koulutusorganisaatiot tai muut toimijat. Osaamisen ennakointi ja kehittäminen nostettiin yhteiseen keskusteluun Pohjoisen yhteistyöalueen maakuntien välisessä yhteistyössä.