Viranomaistoimintaan ja asiakkuuksiin liittyvä päätöksenteko

Osana sote-valmistelua on määritelty yhteisiä kriteereitä, joilla asiakkaille myönnetään palveluita. Valmistelu kohdentui pääasiassa sosiaalipalveluiden kriteerien harmonisointiin. Tavoitteena oli, että Popmaakunnassa myönnettäisiin sosiaalipalvelut yhtenäisin perustein ja tarvearviointi- ja päätöksentekomallein. Yhteisellä kriteeristöllä turvataan asukkaiden yhdenvertaisuus.

Valmistelussa koottiin myös kooste palveluista, niiden kuvaukset, säädösperusteet, hakeutuminen/saatavuus ja huomioitavat asiat jatkovalmistelussa.