Mistä on kysymys?

Maakuntauudistus on kaikkia maakuntia ja useita julkisia toimijoita koskeva uudistus. Muutos koskee satojen tuhansien ihmisen työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020 alkaen.

Itsehallinnolliset maakunnat muodostetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta. Jatkossa 18 maakuntaa järjestävät muun muassa kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisäksi maakunnille siirtyy tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista.

 

Pohjois-Pohjanmaan maakunta vastaa alueellaan 1.1.2020 alkaen seuraavista palveluista:

• sosiaali- ja terveydenhuolto
• pelastustoimi
• ympäristöterveydenhuolto
• maatalous ja maaseudun kehittäminen
• alueiden ja niiden elinkeinoelämän kehittäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen sekä kotouttamisen edistäminen
• alueiden käytön suunnittelu ja ohjaus, maakuntakaavoitus sekä rakennustoiminnan edistäminen
• kala- ja vesitalous, vesihuollon suunnittelu sekä vesi- ja merenhoito
• liikennejärjestelmäsuunnittelu ja alueellinen tienpito
• maakunnallisen identiteetin sekä kulttuurin, osaamisen ja liikunnan edistäminen
• yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuuluva alueellinen varautuminen.

Tällä hetkellä näitä tulevan maakunnan vastuulle siirtyviä tehtäviä hoitaa Pohjois-Pohjanmaalla yhteensä 46 eri organisaatiota. Hallinto kevenee, kun palvelut järjestää jatkossa yksi toimija.

Aikataulu

 

Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpano tapahtuu neljässä vaiheessa: esivalmistelu, maakunnan toimintaa valmisteleva väliaikaishallinto, maakunnan käynnistymisvaihe ja uuden maakunnan ensimmäinen varsinainen toimintakausi.

 

Tutustu uudistuksen tarkempaan aikatauluun alueuudistus.fi-sivulla.

Tutustu tarkemmin valmisteluun: Maakunta- ja sote-uudistus Pohjois-Pohjanmaalla