Mistä on kysymys?

Maakuntauudistus on kaikkia maakuntia ja useita julkisia toimijoita koskeva uudistus. Muutos koskee satojen tuhansien ihmisen työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021 alkaen.

Miksi uudistus tarvitaan?

Uudistuksen tavoitteena on hyvin toimivat palvelut ja palvelurakenne, joista asiakas saa palvelua oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Pohjois-Pohjanmaalla on 30 kuntaa, eli enemmän kuin missään muussa maakunnassa. Kunnat ovat kovin erilaisia, niin pinta-alalta kuin asukasmäärältä ja ikärakenteelta. Uudistuksen myötä kunnilta siirtyy maakunnille 557 rakennusta ja maakunta on noin 20 000 työntekijän työpaikka. Budjetti on noin 1,7 miljardia.

Uudistus hyvän arjen puolesta

Maakunta- ja sote-uudistuksessa selkiytetään Suomen julkinen hallinto kolmitasoiseksi: jatkossa on valtio, maakunta ja kunta. Maakunta- ja sote-uudistus on tekoja tavallisen, hyvän arjen puolesta. Uudistus tehdään, jotta kaikilla – myös lapsillamme ja heidän lapsillaan – on laadukkaat ja mahdollisimman tasavertaiset julkiset palvelut kaikkialla maassa.

Maakuntauudistus tarvitaan, koska palveluiden rahoittaminen käy entistä vaikeammaksi. Uudistuksen tavoitteena on kuroa umpeen iso osa julkisen talouden kestävyysvajeesta.

Pohjois-Pohjanmaa on nuori maakunta, mutta tilanne ei tule pysymään samanlaisena. Ikäihmisten osuus maakunnan asukkaista kasvaa huomattavasti tulevina vuosina. Ikäihmiset ovat suuri voimavara, mutta tilastojen mukaan 75-vuoden iän jälkeen palvelujen tarve lisääntyy. Kyseessä on valtakunnallinen trendi. Tekemällä oikeita liikkuja voidaan varautua tulevaisuuden haasteisiin.

POPmaakunnan alueella 46 organisaatioita liittyy kahdeksi, joten hallintoa ja voimavaroja saadaan yhdistettyä. Yhdistyminen auttaa muun muassa tiedon kulkuun liittyvien ongelmien ratkaisussa. Hallinto kevenee, kun palvelut järjestää jatkossa yksi suuri toimija.

 

Uudistuksen myötä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaorganisaatioon siirtyy tehtäviä mm. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, TE-toimistosta, Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta ja Pohjois-Pohjanmaan liitosta sekä pelastuslaitoksista. Näitä tehtäväkokonaisuuksia on valmistelu neljässä sisältötyöryhmässä. Ryhmät jatkavat toimintaa väliaikaishallinnon aloittamiseen saakka.

1.   Maakuntastrategia, maakuntakaava, alueidenkäyttö ja liikennejärjestelmätyö

2.   Elinkeino ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus

3.   Pelastustoimi ja varautuminen

4.   Maaseutupalvelut, ympäristöterveydenhuolto, luonnonvarat ja vesistöt sekä lomituspalvelut

Työryhmien kokoonpanot

Muistiot ja muut aineistot

Mistä on kysymys? Tutustu esittelymateriaaliin

Maakunta- ja sote-uudistus viittomakielellä

Pohjois-Pohjanmaan maakunta vastaa 1.1.2021 alkaen seuraavista palveluista:
• sosiaali- ja terveydenhuolto: perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut, hammashoito, äitiys- ja lastenneuvolat, mielenterveys- ja päihdepalvelut, kuntoutus, sairaalapalvelut ja erikoissairaanhoito. Sosiaalipalveluista mm. lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, asumispalvelut, kotihoito ja kuntoutus.
• pelastustoimi
• ympäristöterveydenhuolto
• maatalous ja maaseudun kehittäminen
• lomituspalvelut
• alueiden ja niiden elinkeinoelämän kehittäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen sekä kotouttamisen edistäminen
• alueiden käytön suunnittelu ja ohjaus, maakuntakaavoitus sekä rakennustoiminnan edistäminen
• kala- ja vesitalous, vesihuollon suunnittelu sekä vesi- ja merenhoito
• liikennejärjestelmäsuunnittelu ja alueellinen tienpito
• maakunnallisen identiteetin sekä kulttuurin, osaamisen ja liikunnan edistäminen
• yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuuluva alueellinen varautuminen.

Valmisteluajan toimielinten kokousmateriaalit

Toimielinten kokousaikataulut

Poliittisen seurantaryhmän, johtoryhmän ja laaja seurantaryhmän kokousmateriaalit

Työryhmien materiaalit

Uudistuksen aikataulu