Kohti maakuntaa

Maakuntauudistus on kaikkia maakuntia ja useita julkisia toimijoita koskeva uudistus. Muutos koskee satojen tuhansien ihmisen työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Lait ovat parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä, ja uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021 alkaen.

Kohti hyvinvointia ja yhdenvertaisia palveluja

Uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia ja asiakaslähtöisempiä palveluja, vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Peruspalveluja vahvistetaan ja digitaalisia palveluja hyödynnetään paremmin. Digitaaliset toimintatavat voivat näkyä esimerkiksi kokonaan sähköisinä palveluina tai etätapaamisina terveysalan ammattilaisten kanssa. Tavoitteena on myös innovatiivisten ratkaisujen hyödyntäminen sekä alan tutkimuksen, tuotekehityksen ja kasvuliiketoiminnan kehittäminen. Tulevaisuudessa moni asia voidaan tehdä toisin, paremmalla tavalla.

Nykyisessä järjestelmässä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen vuosittain käytettävä rahamäärä on jatkuvassa kasvussa. Tämä sote-kustannusten kasvu ei voi jatkua – uudistuksen tavoitteena onkin kuroa umpeen iso osa julkisen talouden kestävyysvajeesta. Hallituksen tavoitteesta hillitä kustannusten nousua noin 3 miljardia euroa on tarkoitus saada sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksista vuoteen 2029 mennessä.

Pohjois-Pohjanmaa on nuori maakunta, mutta tilanne ei tule pysymään samanlaisena. 65 vuotta täyttäneitä asuu maakunnassa vuonna 2030 yli 30 000 enemmän kuin tänä päivänä. Kun ikäihmisiä on enemmän, myös heille suunnattuja palveluja tarvitaan lisää. Kustannusten kasvu on saatava taittumaan. Ikäihmiset ovat suuri voimavara, mutta tilastojen mukaan 75-vuoden iän jälkeen palvelujen tarve lisääntyy. Kyseessä on valtakunnallinen trendi. Tekemällä oikeita asioita uusilla tavoilla voidaan varautua tulevaisuuden haasteisiin.

Moderni, tehokas maakuntahallinto

Uudistuksen myötä Suomeen perustetaan 18 maakuntaa, uudistetaan rakenteet, palvelut ja rahoitus. Uudistuksella luodaan Suomeen moderni ja kustannustehokas julkinen hallinto, joka palvelee kaikkia asukkaita. Maakunnissa päätöksiä tekevät vaaleilla valitut maakuntavaltuustot. Kunnat säilyvät, mutta osa niiden tehtävistä siirtyy maakunnille. Maakunnille siirtyy myös suurin osa ELY-keskusten, TE-toimistojen, Aluehallintoviraston (Avi) ja maakuntaliittojen tehtävistä. Maakunta siis kokoaa yhteen useita toimijoita: Popmaakunnan alueella 46 organisaatioita liittyy kahdeksi, joten hallintoa ja voimavaroja saadaan yhdistettyä. Yhdistyminen auttaa muun muassa tiedon kulkuun liittyvien ongelmien ratkaisussa. Hallinto kevenee, kun palvelut järjestää jatkossa yksi suuri toimija.

Maakunta järjestää muun muassa alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut, vastaa pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta, alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä, maakuntakaavoituksesta, maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä sekä maakunnalle lain perusteella annettavista muista alueellisista palveluista.

Uudistuksen tavoitteena on käyttää resursseja tehokkaammin ja nykyaikaistaa palveluja. Maakunnilla ei ole verotusoikeutta, vaan niiden rahoitus tulee valtiolta ja asiakasmaksuista. Voimien ja resurssien yhdistäminen antaa mahdollisuuden kehittää uusia, nykyaikaisia toimintatapoja koko maakunnan alueelle. Uudistuksella vähennetään alueellisia eroja palveluiden saatavuudessa ja laadussa.

Mistä on kysymys? Tutustu esittelymateriaaliin

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöt 11/2018

Maakunta- ja sote-uudistus viittomakielellä

Pohjois-Pohjanmaan maakunta vastaa 1.1.2021 alkaen seuraavista palveluista:
• sosiaali- ja terveydenhuolto: perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut, hammashoito, äitiys- ja lastenneuvolat, mielenterveys- ja päihdepalvelut, kuntoutus, sairaalapalvelut ja erikoissairaanhoito. Sosiaalipalveluista mm. lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, asumispalvelut, kotihoito ja kuntoutus.
• pelastustoimi
• ympäristöterveydenhuolto
• maatalous ja maaseudun kehittäminen
• lomituspalvelut
• alueiden ja niiden elinkeinoelämän kehittäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen sekä kotouttamisen edistäminen
• alueiden käytön suunnittelu ja ohjaus, maakuntakaavoitus sekä rakennustoiminnan edistäminen
• kala- ja vesitalous, vesihuollon suunnittelu sekä vesi- ja merenhoito
• liikennejärjestelmäsuunnittelu ja alueellinen tienpito
• maakunnallisen identiteetin sekä kulttuurin, osaamisen ja liikunnan edistäminen
• yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuuluva alueellinen varautuminen.

Valmisteluajan toimielinten kokousmateriaalit

Toimielinten kokousaikataulut

Poliittisen seurantaryhmän, johtoryhmän ja laaja seurantaryhmän kokousmateriaalit

Työryhmien materiaalit

Uudistuksen aikataulu