Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kunnat vastaavat kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä myös maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen. On tärkeää, että kuntien päättäjät ymmärtävät, kuinka kunnassa edistetään asukkaiden hyvinvointia arkiympäristössä.

Maakuntien tehtävänä on tukea kuntia ja tarjota niille asiantuntemusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn tueksi. Maakuntien tehtävänä on myös huolehtia alueellisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävistä, vastata sosiaali- ja terveyspalveluista sekä siitä, että edistävät ja ehkäisevät palvelut toteutuvat.

Kuntien, maakuntien ja järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen yhteensovittamiseksi ja yhteistyön toteuttamiseksi tarvitaan selkeät hallinnonalojen rajat ylittävät rakenteet. 

Maakunta tukee kuntia ja huolehtii alueellisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävistä. Maakunnan on huolehdittava lisäksi siitä, että se edistää näitä tavoitteita myös omassa toiminnassaan.

Hyvinvoinnin tiekartat ja suunnitelmat

Hyte-tiekartta 2017–2023

Hyvinvointikertomus ja tietoa hyvinvoinnista

Lue tämä ensin - johdanto tietopaketteihin

Koettu hyvinvointi
Asuminen ja elinympäristö
Ihmissuhteet, osallisuus, elämänmuutokset

Taloudellinen toimeentulo

Opiskelu

Työ

Vapaa-aika

Elintavat ja terveyskäyttäytyminen

Mielen hyvinvointi ja fyysinen terveys

Toimiva arki

Yhteiskunta, arvot ja vaikuttaminen


Yhteyshenkilöt:

Sanna Salmela, p. 040 5890 132, etunimi.sukunimi@popmaakunta.fi

Ilpo Tapaninen, p. 050 301 7546, etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi

Leena Pimperi-Koivisto, p. 050 395 0331, etunimi.sukunimi@popmaakunta.fi

Hannu Kallunki, p. 040 068 0303, hannu.kallunki@ras.fi