Konsernirakenteen valmistelu

Tulevan Pohjois-Pohjanmaan maakunnan konsernirakennetta suunnitellaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Alustavaa suunnittelua on tehnyt Konsernia kasaan -työryhmä kesästä 2017 alkaen. Tavoitteena on saada linjaukset valmisteltavista malleista ennen kesälomia 2018. Konsernirakenteesta päättää myöhemmin vaaleilla valittu maakuntavaltuusto.

Poliittinen rakenne on saatu linjattua poliittisen seurantaryhmän ja johtoryhmän toimesta. Tutustu poliittiseen päätöksentekorakenteeseen, POPmalliin.

Poliittisen päätöksentekorakenteen linjauksen jälkeen työtä on jatkettu maakunnan virasto-organisaation, tuotannon/liikelaitosorganisaation ja sote-järjestämisorganisaation suunnittelulla. Suunnittelussa on ollut mukana paljon eri vaihtoehtoja, joihin voi tutustua ao liitteissä. Kommentteja ja palautetta voi lähettää verkkosivujen lomakkeen kautta.

Järjestämisorganisaatio, maakuntavirasto

Tässä vaiheessa suunnitelma etenee vaihtoehdon 2 mukaan (kts ao liite), jossa on kolme toimialaa: sote-järjestämistoiminnot/pelastustoimi, elinvoimatoiminnot ja liikenne- ja ympäristötoiminnat. Lisäksi mallissa on poikkihallinnolliset strategiayksikkö ja konsernipalvelut, johon kuuluvat mm. hallintopalvelut, viestintä, talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, hankinnat ja tilapalvelut. (14.6. poliittinen seurantaryhmä)

Sote-järjestämisen organisoitumisen suunnittelu etenee ns. hybridimallilla. Mallissa on neljä vastuualuetta ja lisäksi poikkihallinnollisia vastuukokonaisuuksia. (14.6. poliittinen seurantaryhmä)

Liikelaitosten suunnittelun perusperiaate on, että kaikki missä asiakas asioi, menee liikelaitokseen. Liikelaitosten määrää on pohdittu eri näkökulmista. Suunnittelu etenee 2 tai 3 liikelaitoksen mallilla. (14.6. poliittinen seurantaryhmä)

Suoran valinnan palvelujen eli sote-keskusten ja hammashoitoloiden organisoituminen tarkastellaan myöhemmin. Pohdinnassa on muodostavatko kokonaisuudet oman liikelaitoksen. Myös mahdollinen yhtiöittäminen tarkastellaan myöhemmin.

Kun ensimmäiset linjaukset valmisteltavista malleista on saatu, lähetetään suunnitelmat kommenteille kohdennetusti eri toimijoille, ja valmistelu jatkuu.

Konsernirakenteen käsittelyaikataulu:

6.6. POPmaakunnan valmistelijat

8.6. sote-ryhmä

14.6. poliittinen seurantaryhmä

15.6. laaja seurantaryhmä

19.6. johtoryhmä

Laajempi kommenttikierros

____

Lähetä kommentteja verkkosivujen palautelomakkeen kautta

Konsernia kasaan -työryhmä:

Pauli Harju, Marjukka Manninen, Kimmo Hinno, Petteri Helisten, Maire Mäki, Matti Räinä/Jonas Liimatta, Ilkka Luoma, Kirsi Ylitalo-Katajisto, Jukka Puoskari, Jouko Manninen, Sirkku Pikkujämsä ja konsultti Jouko Luukkonen.