Poliittinen päätöksenteko

Maakuntavaltuustolle tulee supertehtävät

Maakuntavaltuusto tai sen alaiset toimielimet päättävät maakunnan palveluista, kuten rusterveydenhuollon vastaanottopalveluista, hammashoidosta, äitiys- ja lastenneuvoloista, mielenterveys- ja päihdepalveluista, kuntoutuksesta, sairaalapalvelut ja erikoissairaanhoidosta. Sosiaalipalveluista mukana ovat mm. lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu, aikuissosiaalityö, vammaispalveelut, asumispalvelut, kotihoito ja kuntoutus. Jos lait hyväksytään vuoden 2018 loppuun mennessä, pidetään maakuntavaalit toukokuussa 2019 ja maakuntavaltuusto aloittaa toimintansa elo/syyskuussa 2019. Nykyiset organisaatiot toimivat entisellään vuoden 2020 loppuun saakka. Uusi maakunta aloittaa toimintansa 1.1.2021

 

Poliittinen päätöksenteon organisoituminen kulkee työnimellä POP-malli. Mallissa on valiokuntia ja lautakuntia. Valtuuston alaisia valiokuntia tulee kolme: tulevaisuusvaliokunta, talousvaliokunta ja turvallisuusvaliokunta. Valiokuntien jäsenet ovat valtuutettuja. Maakuntahallituksen alaisuudessa toimii hyvinvointilautakunta, elinvoimalautakunta ja ympäristö- ja liikennelautakunta.

Tärkeässä roolissa ovat vaikuttamistoimielimet, kuten vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto ja vammaisneuvosto. Näiden jäsenet koostuvat nykyisten kuntien vastaavien toimien jäsenistä (1/kunta). 

 

Lopullisen päätöksen poliittisen päätöksenteon mallista tekee vaaleilla valittava maakuntavaltuusto.