Poliittinen päätöksenteko

Maakuntavaltuustolle tulee supertehtävät

Maakuntavaltuusto tai sen alaiset toimielimet päättävät maakunnan palveluista, kuten rusterveydenhuollon vastaanottopalveluista, hammashoidosta, äitiys- ja lastenneuvoloista, mielenterveys- ja päihdepalveluista, kuntoutuksesta, sairaalapalvelut ja erikoissairaanhoidosta. Sosiaalipalveluista mukana ovat mm. lapsiperheiden palvelut, lastensuojelu, aikuissosiaalityö, vammaispalveelut, asumispalvelut, kotihoito ja kuntoutus. Maakuntavaltuusto aloittaa toimintansa tammikuussa 2019. Nykyiset organisaatiot toimivat entisellään vuoden 2019 loppuun saakka. Uusi maakunta aloittaa toimintansa 1.1.2020.

 

Poliittinen päätöksenteon organisoituminen kulkee työnimellä POP-malli. Mallissa on valiokuntia ja lautakuntia. Valtuuston alaisia valiokuntia tulee kolme: tulevaisuusvaliokunta, talousvaliokunta ja turvallisuusvaliokunta. Valiokuntien jäsenet ovat valtuutettuja. Maakuntahallituksen alaisuudessa toimii hyvinvointilautakunta, elinvoimalautakunta ja ympäristö- ja liikennelautakunta.

Tärkeässä roolissa ovat vaikuttamistoimielimet, kuten vanhusneuvosto, nuorisovaltuusto ja vammaisneuvosto. Näiden jäsenet koostuvat nykyisten kuntien vastaavien toimien jäsenistä (1/kunta). 

 

Lopullisen päätöksen poliittisen päätöksenteon mallista tekee maakuntavaltuusto, kun aloittaa toimintansa tammikuussa 2019.