Ajankohtaista

05.02.2019

Maakunnan tilannekuva johtoryhmän käsittelyssä

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmä kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen perjantaina 1.2.2019. Johtoryhmä käsitteli ajankohtaisia asioita, maakunnan tilannekuvaa ja valmistelun organisaatiomuutoksia. Asialista on luettavissa verkkosivuilla.

Tilannekuva: Maakunnan väestörakenne muuttuu ja palveluiden tarve kasvaa

Pohjois-Pohjanmaa on tällä hetkellä ainoa maakunta, jossa väestön keski-ikä on alle 40 vuotta. Maakunnan sisällä alueiden erilaisuus näkyy myös ikärakenteen ja asukkaiden palvelutarpeiden muutoksissa. Pohjois-Pohjanmaan maakunnan tilannekuvassa on tuotu esiin lähivuosien toimintaympäristön haasteita ja miten niihin pyritään vastaamaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion mukaan sote-kustannukset tulevat nousemaan Pohjois-Pohjanmaalla selvästi maan keskiarvoa enemmän. Pohjois-Pohjanmaa on väestöltään kasvava maakunta, mutta väestön lisäys tulee tulevaisuudessa käytännössä vain 75 vuotta täyttäneistä. Väestörakenne muuttuu selvästi ikäihmispainotteisemmaksi, mikä osaltaan lisää asukkaiden palvelutarpeita.

Valtio rahoittaa maakuntien toiminnan ja ohjaa maakuntien taloudenpitoa. Yleiskatteellisen rahoituksen lisäksi maakunnille kohdistetaan myös erillisrahoitusta. Valtiovarainministeriö on päivittänyt syyskuussa 2018 maakuntien rahoituslaskelmat vuodelle 2021. Laskelmien mukaan Popmaakunnan yleiskatteellinen rahoitus sote-menoihin olisi uudistuksen lähtötilanteessa vuonna 2021 noin 1,404 miljardia euroa.

Ministeriön rahoituslaskelmien ja maakunnan kustannusselvitysten mukaan on oletuksena, että Pohjois-Pohjanmaan rahoitus olisi olennaisesti pienempi kuin tämänhetkinen menokehitys. Tämän hetkisen arvion mukaan maakunnan vuotuinen sopeuttamistarve on n. 35-70 miljoonaa euroa, joka tarkoittaisi nykyisten kustannusten kasvun leikkaamista noin kahdella prosentilla. POPmaakunnan valmistelu käy keskustelua rahoitusurasta ministeriön suuntaan. Tärkeää on, että toimenpiteet menokehityksen taittamiseksi käynnistetään jo ennen vuotta 2021.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan sote-toimintojen kustannukset vuoden 2019 lukujen mukaan on 1,289 mrd. Sote-kustannukset ovat tällä hetkellä maltilliset, mutta talouden tasapainoon vaikuttavat jatkossa muun muassa väestön ikääntyminen ja kasvavat palvelutarpeet, investointipaineet, maakunnan eri alueiden erityispiirteet, rahoituksen kiristyminen ja muutoskustannukset.

Popmaakunnan valmistelussa on arvioitu niin sanottuja muutoskustannuksia, jotka tulevat toteen lähivuosina uudistuksen toteutuessa. Suurimmat kustannukset tulevat tilojen vuokrista, henkilöstön palkkaharmonisoinneista, etuuksien harmonisoinneista ja ICT-kuluista. Osa kuluista on kertaluonteisia, osa pysyviä kuluja. Kustannukset tulee huomioida valtion rahoituksessa.

Maakunnan tilannekuva on tehty osana toiminnan ja talouden neuvottelupäivien valmistelua. Tavoitteena on saavuttaa maakunnan ja valtioneuvoston yhteinen näkemys maakunnan tilannekuvasta, tehtävien järjestämisestä, kustannusten hallinnan kannalta välttämättömistä toimenpiteistä sekä maakunnan rahoituksen riittävyydestä.

Tutustu tilannekuva-raporttiin

Valmistelun organisaatio muotoutuu uudelleen

Popmaakunnan valmistelun organisaatio muuttuu lakien vahvistumisen jälkeen. Uudella organisoitumisella mallinnetaan tulevan maakunnan toimintaa ja tehostetaan tiedonkulkua. Uudessa toimintamallissa erotetaan järjestäminen ja tuottaminen. Muutoksella päästään simuloimaan maakunnan sisäisiä ohjausjärjestelmiä jo valmistelun aikana.

Lakien voimaantulon jälkeen uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden henkilökunnan rooli vahvistuu. Muutos tehdään yhdessä OOT-ajatuksella, eli osana omaa työtä.

Tutustu valmisteluorganisaation esittelymateriaaliin

Lisätietoja antavat:

Johtoryhmän puheenjohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152 pauli.harju(at)pohjois-pohjanmaa.fi
Popmaakunnan muutosjohtaja Marjukka Manninen, p. 050 390 0066 marjukka.manninen(at)popmaakunta.fi