Ajankohtaista

25.04.2019

Hyte-valmistelulla myönteisiä vaikutuksia - materiaalit hyödennettävissä

Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistuksen valmistelun yhtenä osa-alueena oli hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte). Hyte-valmistelua edesauttoi se, että Pohjois-Pohjanmaalla on jo yli 20 vuoden ajan koordinoitu ja kehitetty maakunnallista hyte-yhteistyötä. Esimerkiksi hyte-valmistelun ohjausryhmäksi määritellyn Hyvinvoinnin yhteistyöryhmän (HYR) toiminta on ollut vakiintunutta jo pitkään. Lisäksi monet hankkeet ja järjestöjen kanssa tehty yhteistyö olivat raivanneet tietä.

Popmaakunnan hyte-valmistelussa korostettiin tietoisesti, näkyvästi ja kuntien ohjauksen mukaisesti ihmislähtöisyyttä. Viitekehykseksi ja ajattelun apuvälineeksi yhteiskehitettiin ns. joogaajakuva. Kuvaa on sovellettu vuoden aikana monella tavalla: mm. toimijoiden hyte-tehtävien ja hyte-yhdyspintatoiminnan hahmottamiseen, tietojohtamiseen ja maakunnallisen hyte-yhteistyön rakenteen hahmotteluun. Joogaajakuva on osoittautunut monessa mielessä toimivaksi ihmislähtöistä hyte-valmistelua helpottaneeksi työvälineeksi. 

Hyte-valmistelussa yhteiskehitettiin myös hyvinvointijohtamisen työvälineiksi hyte-kuntakortti ja hyte-yhteisökortti. Kuntakortin tarkoituksena on tuoda esille kuntien erilaisuutta ja erityisyyttä, jotka tulisi huomioida maakunnallisessa hyte-yhteistyössä. Yhteisökortin tarkoituksena on puolestaan antaa kunnan erilaisille yhteisöille työväline yhteisön hyvinvointitilanteen kuvaamiseksi ja edistämiseksi. Samalla se tarjoaa kunnalle yhteisöjen itsensä tuottamaa kokemustietoa kuntalaisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin vahvuuksista ja tarpeista. Tietoa olisi hyvä käyttää kunnan hyvinvointikertomuksen valmistelussa.

Maaliskuussa 2019 tehdyn arviointikyselyn mukaan POPmaakunnan hyte-valmistelulla oli useita myönteisiä vaikutuksia. Myönteisimmällä tavalla valmistelu vaikutti maakunnallisen hyte-yhteistyön ihmislähtöisyyteen ja kumppanuushenkeen.

Valtakunnallisesti tarkasteltuna POPmaakunnan hyte-valmistelun myönteinen erityispiirre oli ihmislähtöisyyden korostuminen ja sen pohjalta kehittynyt toimintaperiaate.

Uudistus kaatui, mutta Pohjois-Pohjanmaan hyte-yhteistyö ja hyvälle alulle saatu ihmislähtöisen toimintaperiaatteen yhteiskehittäminen jatkuu.

Materiaalit on koottu verkkosivuille

Teksti:

Hyte-valmistelun loppuraportti, Sanna M. Salmela
Asiantuntija, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, POPmaakunta