Ajankohtaista

29.04.2019

Sote-ryhmälle esiteltiin valmistelun tuotoksia ja suositukset jatkotyöstä

Sote-ryhmä kokoontui 24.4. Sote-vastuuvalmistelija Sirkku Pikkujämsä antoi tiiviin katsauksen esivalmisteluvaiheen valmistelun opeista ja suosituksista jatkokehittämiseen. Integraatiota eri näkökulmista ja nykyorganisaatioiden yhteistyötä kannattaa ehdottomasti edistää uudistuksen kaatumisesta huolimatta.

Edistettäviä asioita voivat olla muun muassa tietojohtaminen, sote-järjestelmien kehittäminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käytännöt. Palveluiden kehittämistä kohti yhdenvertaisia palveluja voidaan jatkaa esimerkiksi asiakasmaksujen ja kriteerien osalta. Yhteistä kehittämistä voidaan tehdä myös muun muassa sähköisten palvelujen ja lapsiperheiden palveluiden osalta.  

Sote-ryhmä totesi yhteistyön jatkumisen tärkeäksi. Yhteistyötä linjataan jo olemassa olevassa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa, joka päivitetään ja laajennetaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaksi. Kyseessä olisi päivittyvä suunnitelma, jonka kukin organisaatio hyväksyy päätöksenteossaan.

Osana sote-valmistelua on selvitetty sosiaalipalveluiden saatavuuskriteereitä ja niiden yhdenmukaisuutta. Sosiaalipalveluja koskevissa myöntämisperusteissa ja kriteereissä on runsaasti kuntakohtaisia eroja, vaikka lainsäädäntö on sama. Eroja on muun muassa palvelujen saatavuudessa, tukien määrässä ja asiakasmaksuissa. Jatkokehittämiseen palataan seuraavassa sote-ryhmässä.

ICT-katsauksessa kuultiin, miten valmistelun kehittämisasiat on kerätty yhteen ja tulevaisuuden yhteistyöajatuksia. Yhteistyötä tarvitaan muun muassa perusterveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisessä. Kansallisesti ja maakunnallisesti toivotaan, että nimenomaan sote-ict:ssä päästäisiin eteenpäin.

Pohjois-Pohjanmaan lapsi ja perhepalveluiden Toimiva arki muutosohjelma tuo järjestelmään uuden tason, eli vaativimmat erityispalvelut ja OT-keskuksen eli osaamis- ja tukikeskus rakenteen. OT-keskusta on valmisteltu pitkälti LAPE-hankkeen ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä. Nyt sote-peruspalveluiden organisaatioita tarvitaan tiiviisti mukaan. OT-keskusten valmistelulle tehdään yksityiskohtaisempi suunnitelma muuttuneessa toimintaympäristössä ja se sisällytetään järjestämissuunnitelmaan.

Maakunnallinen hyvinvointisopimusta uudistetaan. Prosessin johto on Pohjois-Pohjanmaan liitolla. Hyvinvoinnin merkitys kuntien elinvoimalle on ymmärretty ja se motivoi kuntia. Tavoitteena on saada sopimus allekirjoitettua hyvinvointifoorumissa lokakuussa 2019.

Sote-ryhmä kokoontuu seuraavan kerran 17.6.