Ajankohtaista

06.05.2019

LAPE-akatemia etenee alueellisiin valmennuksiin

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin johtamisen alueelliset valmennukset alkavat. Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Lapin LAPE- akatemia pidetään Oulussa 8.5.2019, paikkana on Uusi Seurahuone, os. Rantakatu 4. Jos et ole vielä ilmoittautunut, mutta haluat mukaan etäyhteydellä, ota yhteyttä suvi.helanen(a)pohjois-pohjanmaa.fi

LAPE-akatemiaksi nimetyn moniportaisen valmennusprosessin tavoitteena on uudenlainen, hallinnonalarajat ylittävä verkostomainen johtaminen, joka mahdollistaa lapsen, nuoren ja perheen tarpeisiin sopivat palvelut ja tuet oikea-aikaisesti. LAPE-akatemia on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteisesti maakuntien alueille tarjoama tuki entistä vaikuttavampaan toimintaan, kokonaisuuksien ymmärtämiseen ja verkostojen johtamiseen.

Yhteiskunnallisesti merkittävän ja uutta luovan valmennusprosessin läpivieminen perustuu vahvasti alueiden omaan sitoutumiseen.

- Tarvitsemme joka maakunnassa ja kunnassa uudenlaista toimintakulttuuria ja uudistuvaa johtamista, johon ei vielä kenelläkään ole valmiita malleja tai ratkaisuja. Yhdistämällä paras tutkimus- ja asiantuntija- sekä kokemustieto, on meillä kaikki mahdollisuudet vaikuttaa yhdessä hyvän tulevaisuuden varmistamiseen täällä pohjoisessakin, uskoo muutosagentti Suvi Helanen.

- Uusi toimialojen rajat ylittävä johtaminen luo vaikuttavuutta, jolla voidaan vastata nykyistä kustannustehokkaammin lasten, nuorten ja perheiden erilaisiin tilanteisiin kotona, koulussa ja varhaiskasvatuksessa. On toimittava niin, että ongelmat eivät kärjisty ja kasaudu, vaan ne ratkaistaan ajoissa, korostaa hankejohtaja Maria Kaisa Aula sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen sekä järjestöjen ja seurakuntien johdolle tarkoitettu LAPE-akatemia kokoaa vastuuhenkilöt yhteen kunkin maakunnan alueella.

- Sivistystoimen johdolla on merkittävä rooli lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin johtamisessa. Varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset ovat olennaisia ympäristöjä, joissa toteutetaan sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteisiä tavoitteita. Akatemian osallistujat voivat vaikuttaa siihen, miten omalla alueella sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä kehitetään, toteaa Katja Bergbacka opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Kevään ensimmäisessä valmennuksessa teemana on uusi toimintaympäristö. Avaustilaisuuden tavoitteena on luoda hallinnonalarajat sekä kuntarajat ylittävä tilannekuva yhteisestä toimintaympäristöstä sekä suunnata yhteisiin tavoitteisiin.

- Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tulevaisuutta johdetaan sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen yhteisessä toimintaympäristössä. Yhteisten tavoitteiden perustaksi tarvitaan yhteinen tilannekuva lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja oppimisesta sekä siitä, miten nykyiset tuet ja palvelut vastaavat lasten ja perheiden tarpeisiin. Yhtä tärkeää on tunnistaa lasten ja nuorten hyvinvointiin suunnatut voimavarat yli hallinnonalarajojen ja myös järjestöt ja seurakunnat huomioiden, summaa LAPE-akatemian fasilitaattori Mirja Antila.

Valmennus jatkuu syksyllä 2019 kahdella tilaisuudella, jolloin teemana ovat uudenlainen johtaminen ja uusi vaikuttavuus. Syksyn tilaisuuksien tavoitteena on vahvempi, hallinnonrajat ylittävän lasten ja nuorten hyvinvoinnin verkostomainen johtaminen mm. systeemisen ajattelun lapsibudjetoinnin ja päätösten lapsivaikutusten arvioinnin avulla.

Kunkin maakunnan alueen tilaisuudet päivämäärineen löydät stm.fi-verkkosivustolta. Jokaisen alueen tilaisuuksiin osallistuu myös ministeriöiden ja Opetushallituksen edustaja. Tilaisuuksia vetää LAPE-akatemian fasilitaattori Mirja Antila. Lisätietoja maakuntien alueiden valmennuksista saa oman alueen LAPE-muutosagentilta tai kunta-agentilta.

LAPE-akatemia käynnistyi maaliskuussa kansallisella starttitilaisuudella, joka sai hyvin innostuneen palautteen. Katso valtakunnallinen LAPE-akatemian starttitilaisuus jälkitallenteena verkossa.

Lisätietoja:
- Pohjois-Pohjanmaan muutosagentti Suvi Helanen, suvi.helanen(a)pohjois-pohjanmaa.fi, 040-6854042
- Pohjoisten maakuntien alueiden kunta-agentti Piritta Pietilä-Litendahl, piritta.pietila-litendahl(a)ouka.fi, 040-1869396
- Hankejohtaja Maria Kaisa Aula, sosiaali- ja terveysministeriö, mariakaisa.aula(a)stm.fi, p. 029 516 3658
- Projektipäällikkö Katja Bergbacka, opetus- ja kulttuuriministeriö, katja.bergbacka(a)minedu.fi, p. 029 533 0267
- LAPE-akatemian fasilitaattori Mirja Antila, mirjaantila(a)outlook.com, p. 040 513 0930
- LAPE-akatemian verkkosivut (stm.fi)