Ajankohtaista

27.05.2019

Ateria- ja puhdistuspalveluiden valmistelusta suosituksia jatkokehittämiseen

Ateria- ja puhdistuspalveluiden selvitys tehtiin kevään 2018 aikana Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Esiselvityslomake lähetettiin kaikkiin maakuntauudistuksessa siirtyviin ateria- ja puhdistuspalveluja käyttäviin ja tuottaviin organisaatioihin, lukuun ottamatta TE-keskusta ja ELY-keskusta. Kyselyllä kartoitettiin siirtyviä ateria- ja puhdistuspalveluiden eri toimintojen volyymejä, henkilöstöä, hankintoja ja toiminnasta muodostuvia kustannuksia.

Lähiruoan ja kotimaisten elintarvikkeiden merkitys näkyy kuntien valinnoissa. Maakunnan alueella 29 kuntaa käyttää toiminnassaan lähiruokaa ja/tai kotimaisia elintarvikkeita. 13 kuntastrategiaan on kirjattu lähiruoan merkitys ja 7 kuntastrategiaan on merkitty suoraan käyttävänsä lähiruokaa. Uudistuksen edetessä olisi tullut päätettäväksi maakunnan suhtautuminen alueen lähiruokaan ja millainen vaikuttavuus hankinnoilla on kuntien elinkeinoon ja elinvoimaisuuteen.

Suositukset ateriapalveluiden jatkokehittämiseen:

  • palvelua on yhdenmukaistettava, riippumatta onko toiminta omaa vai ulkoistettua
  • omana tuotantona tuotannonohjaus yhdenmukaiseksi
  • toiminnassa on järkevää mennä ohjattuun palvelumuotoon

Suositukset puhdistuspalveluiden jatkokehittämiseen:

  • siivoustyö mitoitettava yhtenäisillä välineillä ja menetelmillä
  • yksittäisten tilojen puhdistamisessa yhteistyötä vuokraavan peruskunnan kanssa
  • maakunnan toimintamallissa huomioitava soten tahtotila

Lue lisää valmistelun yhteenvedosta