Ajankohtaista

29.05.2019

Maakunnan talouden valmistelu peilasi tulevaa

Maakunnan talousvalmistelussa lähtökohtana oli tuottaa mahdollisimman oikea ja realistinen talouden tilannekuva ja ennuste maakunnan talouden tilasta ja suunnasta. Lähtökohtaisesti oli tavoitteena, että maakunnassa onnistutaan toimeenpanemaan kustannustehokkaita, mutta myös vaikuttavia ratkaisuja jo mielellään ennen uudistusta.

Talousvalmistelijat suunnittelivat maakunnan selvitettiin taloushallinnon palvelujen järjestämistä ja tuottamista organisaatioissa, siirtyvää henkilöstöä ja taloushallinnon järjestelmiä. Hyvä käsitys maakunnan taloushallintopalvelujen nykytilasta saatiin kuntakierroksella ja kyselyllä.

Valmistelijoiden keskeisiä tehtäviä oli myös maakunnan kustannusten lähtötason (talouden tilannekuva) selvittäminen ja koetalousarvion laatiminen vuodelle 2021 (- TS 2022-2023). Koetalousarvio oli suuri ponnistus, johon tarvittiin vahvaa yhteistyötä organisaatioiden kanssa. Kyseessä on iso kokonaisuus, joka kattaa kaikki maakunnan toimialat ja lisää tietoa ja ymmärrystä rahoituksen riittävyydestä, organisaatioratkaisujen vaikutuksista talouteen ja toiminnan sopeutustarpeista.

Lue lisää talousvalmistelusta https://www.popmaakunta.fi/loppuraportit/talous