Ajankohtaista

07.06.2019

Tiedonhallinnan valmistelu maan kärkiluokkaa

Popmaakunnan tiedonhallinnon valmistelu oli kansallisesti vertailtuna maan kärkiluokkaa. Valmistelijat tekivät koko maakunnan kattavan kartoituksen, jonka avulla muodostui kokonaiskuva maakunnan paperisista asiakirja-aineistoista ja alueella käytössä olevista arkistotiloista.

Maakunnan orgnaisaatioista löytyy paperiarkistoa 44 000 hyllymetriä – enemmän kuin Oysissa on käytäviä. Suurin osa, 90 prosenttia aineistosta, on terveydenhuollon asiakirjoja eli esimerkiksi potilaskertomuksia. 7 prosenttia aineistosta on sosiaalihuollon asiakirjoja, loput 3 prosenttia jakaantuu Elyn, Avin, ympäristöterveyden sekä maataloushallinnon ja lomituspalvelujen kesken.

Valmistelussa varatuduttiin maakunnan aloittamiseen suunnittelemalla sähköistä asiakirjojen maailmaa. Maakunnan kokoisessa organisaatioissa syntyy merkittävä määrä asiakirjatietoa. Tahtotila oli, että esimerkiksi kaikki kokousasiakirjat, päätökset ja muut jokapäiväisessä työssä syntyvät asiakirjat tehdään, säilytetään ja arkistoidaan automaattisesti sähköisessä muodossa.

Lue loppuraportti www.popmaakunta.fi/loppuraportit/hallinto