Ajankohtaista

07.06.2019

Hankintojen toimintatavat kovin erilaiset

Maakunnan hankinnat olisivat muodostaneet vaativia kokonaisuuksia ja hankintatoimi on vahva strateginen toimija.

Maakunnan tasolla tehdään tavara ja palveluhankintoja sadoilla miljoonilla euroilla. Vaikutus alueen ja koko suomen elinvoimaan on kiistaton. Hyvin johdettuna hankinnat ovat erittäin vahva strategisen ohjauksen väline. On tärkeää, että hankinnat nähdään laajemman kokonaisuuden työkaluna. Tavaroiden ja palveluiden hankintojen volyymit ovat suuria. Kun niissä huomioidaan maakunnan strategiset linjaukset, kuten kestävän kehityksen periaatteet, tai kannetaan yhteiskuntavastuuta, syntyy suora vaikutus ympäröivään yhteiskuntaan.

Hankintojen valmistelu kartoitti maakunnan organisaatioiden hankintojen nykytilaa, jossa selvisi, että eri organisaatioissa hankintojen toimintamallit ja toteutukset erosivat toisistaan suuresti. Hankintoihin panostettu henkilöresurssit vaihtelivat suuresti.

Lue lisää valmistelun loppuraportista www.popmaakunta.fi/loppuraportit/hallinto