Palveluntuottajille

Monet yrittämistä tukevat palvelut ja päätöksenteko pysyvät edelleen omalla kunnallasi, kuten kaavoitus, yritystontit, yritysneuvonta ja muun muassa energia-asiat ja tiestön kunnossapito. Uudistus voi kuitenkin tuoda uusia mahdollisuuksia alueen elinvoiman ja elinkeinojen kehittämiseen. Kun TE-palvelut ja ELY-keskusten yrityspalvelut siirtyvät saman katon alle maakunnan vastuulle, työvoiman ja yritysten tarpeiden kohtaaminen helpottuu. Myös maaseudun yritysrahoitus ja maataloustukitehtävät siirtyvät maakunnan vastuulle.

Sote-alan palveluntuottajat

Uudistuksen tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat toimiva kokonaisuus. Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat vaiheittain.

Maakunta tuottajana
Maakunnalla on velvollisuus tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja myös itse, jotta voidaan turvata riittävä palvelujen saatavuus ja taloudellisuus.  Maakunnan itse tuottamat palvelut on erotettava maakunnan liikelaitokseen. Maakunta voi myös perustaa yhtiön, joka tuottaa valinnanvapauden piirissä olevia sosiaali- ja terveyspalveluja. Maakunnille ei kuitenkaan tule yhtiöittämispakkoa.

Valinnanvapaus tuo tullessaan uudenlaisia mahdollisuuksia, kun julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja voivat jatkossakin tuottaa asiakkaalle julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat. Tämän lisäksi maakunnan liikelaitos voi kilpailuttaa ja ostaa yksityisiltä toimijoilta, järjestöiltä tai muilta maakunnilta niitä sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka eivät ole markkinoilla valinnanvapauden piirissä. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi monet pitkäaikaiset vanhusten, vammaisten ja lastensuojelun asumis- ja hoivapalvelut.

Sote-alan yrittäjille on koottu tietoa alueuudistus.fi sivuille https://alueuudistus.fi/palveluntuottajat

Valinnanvapauspalvelujen tuottajat
Lakiesityksen mukaan valinnanvapauden piirissä olisivat sote-keskusten ja suunhoidon palvelut sekä asiakassetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla hankittavat palvelut. Näistä säädetään valinnanvapauslaissa.

Julkisesti rahoitetun sote-keskuksen ja suunhoidon yksikön tuottajaksi voivat ilmoittautua kaikki toimijat, jotka täyttävät ehdot ja ovat rekisteröityneitä. Tuottajilla pitää olla riittävä taloudellinen kantokyky ja ammattitaitoinen henkilökunta.

Muut sote-palvelujen tuottajat
Maakunnan liikelaitos voi kilpailuttaa ja ostaa yksityisiltä toimijoilta, järjestöiltä tai muilta maakunnilta niitä sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka eivät ole markkinoilla valinnanvapauden piirissä. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi monet pitkäaikaiset vanhusten, vammaisten ja lastensuojelun asumis- ja hoivapalvelut.

Järjestöt tuottajina
Hallituksen ehdottaman valinnanvapausmallin mukaan uudessa maakunnassa järjestöt voivat olla yleishyödyllisiä toimijoita, palveluntuottajia tai molempia. Järjestöillä on hyvät edellytykset toimia tuottajina asiakassetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla tuotettavissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen tuottaminen ja yleishyödyllinen toiminta on erotettava selvästi toisistaan.

Lue lisää:
Suoran valinnan palveluntuottajat (alueuudistus.fi)

Palveluntuottajien korvaukset (alueuudistus.fi)

Järjestöjen rooli uudistuksessa (alueuudistus.fi)